Facturatie https://www.stichting-pro.nl/nl/Facturatie nl Hoe komt de factuur voor een (digitale) reader of overname tot stand? https://www.stichting-pro.nl/nl/Facturatie/Hoe-komt-de-factuur-voor-een-digitale-reader-of-overname-tot-stand_2 <div style="text-align: justify;">De factuur voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk in uw reader of op uw intranetomgeving&nbsp;kan op de volgende manieren tot stand komen.&nbsp;</div> <ol type="1"> <li style="text-align: justify;">U doet een toestemmingsaanvraag voor het overnemen .. Ons factuuradres wijkt af van het gehanteerde adres op de factuur, kan dit aangepast worden? https://www.stichting-pro.nl/nl/Facturatie/Ons-factuuradres-wijkt-af-van-het-gehanteerde-adres-op-de-factuur-kan-_2 <div>Indien op de facturen niet het juiste adres wordt vermeld, kunt u dit in overleg met uw centrale contactpersoon voor PRO zelf aan passen op de portal.&nbsp;De adressering wordt automatisch in ons systeem aangepast. Let u erop dat het een factuuradres betreft!</div> Hoe kom ik erachter wie aanvrager is geweest van een toestemming waarvoor ik nu een factuur heb ontvangen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Facturatie/Hoe-kom-ik-erachter-wie-aanvrager-is-geweest-van-een-toestemming-waarv_2 <ul> <li style="text-align: justify;">Indien op de toestemmingsaanvraag of op de reader de contactpersoon c.q. samensteller van de reader vermeld staat, vindt u dit terug op de factuur bij &lsquo;Uw readernummer&rsquo;. Daar vermelden wij uw opgegeven kostenplaats en/of de naam van de samensteller .. Hoe kan ik op een factuur reageren? https://www.stichting-pro.nl/nl/Facturatie/Hoe-kan-ik-op-een-factuur-reageren_2 <div style="text-align: justify;">Om&nbsp;te reageren op een factuur kunt u een e-mail sturen naar <a title="mailto:pro@cedar.nl" href="mailto:pro@cedar.nl">pro@cedar.nl</a>. Alleen schriftelijke&nbsp;mutatieverzoeken ontvangen binnen de betalingstermijn (30 dagen na factuurdatum) kunnen wij in .. Ik wil reageren op de factuur, maar de betalingstermijn is reeds verstreken. Is dit nog mogelijk? https://www.stichting-pro.nl/nl/Facturatie/Ik-wil-reageren-op-de-factuur-maar-de-betalingstermijn-is-reeds-verstr_2 <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;">Stichting PRO doet haar uiterste best om de kwaliteit van facturen te garanderen. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een ontvangen factuur. Indien u het niet eens bent met een .. Ik heb reeds een factuur ontvangen voor een reader, maar ontvang hiervoor een creditfactuur en nieuwe factuur. Waarom ontvang ik deze facturen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Facturatie/Ik-heb-reeds-een-factuur-ontvangen-voor-een-reader-maar-ontvang-hiervo_2 <div style="text-align: justify;">U doet een toestemmingsaanvraag voor het overnemen van een bepaald artikel. Op basis van deze toestemming wordt de factuur bepaald. Zodra wij het bewijsexemplaar hebben ontvangen of&nbsp;15 dagen na het verstrijken van de wijzigingstermijn wordt de factuur .. Op de factuur staat een overname die in mijn ogen een korte overname betreft. Waarom wordt deze overname nu toch berekend? https://www.stichting-pro.nl/nl/Facturatie/Op-de-factuur-staat-een-overname-die-in-mijn-ogen-een-korte-overname-b_2 <div style="text-align: justify;">Alle readers worden tweemaal gecontroleerd, waarbij specifiek gelet wordt of het een korte of niet-korte overname betreft.&nbsp;Hierbij wordt de woordengrens gehanteerd van&nbsp;8.000 woorden voor een tijdschrift en 10.000 woorden voor een boek. <br /><br />Hierbij .. Op de factuur wordt het Vrijwaringsfonds berekend, wat houdt dit precies in? https://www.stichting-pro.nl/nl/Facturatie/Op-de-factuur-wordt-het-Vrijwaringsfonds-berekend-wat-houdt-dit-precie_2 <div style="text-align: justify;">Als na controle van de reader is gebleken dat een niet-korte overname&nbsp;is gebruikt waarvoor geen voorafgaande toestemming is aangevraagd, dan wordt dit als inbreuk gezien. Stichting PRO zoekt zorgvuldig uit welke uitgever rechthebbende is van deze overname. <br .. Op de toestemmingsaanvraag hebben wij als oplage 100 aangegeven, maar uiteindelijk zijn er maar 50 gedrukt. Waarom moeten wij dan toch voor 100 exemplaren betalen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Facturatie/Op-de-toestemmingsaanvraag-hebben-wij-als-oplage-100-aangegeven-maar-u_2 <div style="text-align: justify;">Indien u toestemming aanvraagt voor het gebruik van een bepaalde overname in een bepaalde oplage, verlenen wij voor die exacte oplage&nbsp;toestemming op basis van het mandaat dat Stichting PRO van de uitgeverijen heeft. <br /><br />Als u uiteindelijk besluit hier .. Het aantal overgenomen pagina’s wijkt af van het aantal pagina’s dat op de factuur vermeld staat. Hoe kan dit? https://www.stichting-pro.nl/nl/Facturatie/Het-aantal-overgenomen-paginas-wijkt-af-van-het-aantal-paginas-dat-op-_2 <div style="text-align: justify;">Uit onze ervaring blijkt dat onderwijsinstellingen niet op de hoogte zijn dat titelpagina&rsquo;s, inhoudsopgave, bronvermeldingen en eventuele doorgestreepte pagina&rsquo;s allemaal meetellen voor de bepaling van het aantal overgenomen pagina&rsquo;s. Men gaat .. Ik heb een artikel overgenomen van het vrije internet en krijg hiervoor toch een factuur. Hoe kan dit? https://www.stichting-pro.nl/nl/Facturatie/Ik-heb-een-artikel-overgenomen-van-het-vrije-internet-en-krijg-hiervoo_2 <div style="text-align: justify;">Internetpagina&rsquo;s die op internet vrij te raadplegen zijn, zijn niet vrij van auteursrechten. Alleen indien specifiek door de rechthebbende vermeld staat dat het vrijelijk gepubliceerd mag worden, kunt u&nbsp;de betreffende pagina('s)&nbsp;zonder toestemming ..