Organisaties waarmee wij samenwerken

Cedar BV

Stichting PRO is een stichting en heeft geen medewerkers in dienst. De uitvoering van de regelingen is ondergebracht bij Cedar BV. Een vijftal andere auteursrechtenorganisaties hebben tevens de uitvoering van activiteiten hier belegd. Vanuit Cedar zijn ongeveer 10 personen werkzaam voor Stichting PRO. 
 
Mediafederatie
Stichting PRO is opgericht door de Mediafederatie (voorheen Nederlands Uitgeversverbond). De Mediafederatie is nog steeds betrokken bij Stichting PRO. Wij ontvangen bijvoorbeeld direct ondersteuning van een juridsiche adviseur vanuit de Mediafederatie. Deze adviseur is bij alle vergaderingen aanwezg. 
 

Nederlandse auteursrechtenorganisaties

VOI©E - Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren
Stichting Reprorecht - Voor het maken van losse (digitale) kopieën
Stichting de Thuiskopie - Incasseert en verdeelt leenrechtvergoedingen
Stichting Leenrecht - Incasseert en verdeelt leenrechtvergoedingen
Stichting Lira - Voor journalisten
Stichting Pictoright - Voor beeldend kunstenaars
Stichting UvO - Voor hergebruik van content ter toelichting van het onderwijs.

 
Buitenlandse auteursrechtenorganisaties

Centre Français d'éxploitation du droit de copie
(CFC)  - Franse auteursrechtenorganisatie
Copyright Clearance Centre - Amerikaanse reprorechtorganisatie
Copyright Licensing Agency - Britse reprorechtorganisatie
VG Wort - Duitse reprorechtorganisatie
International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM) - Internationale vereniging van wetenschappelijke uitgevers
International Publishers Association - Internationale federatie van nationale uitgeversassociaties
Publishers Licensing Society - Britse organisatie voor uitgevers, verdeelt uitgeversaandeel van de door Copyright Licensing Agency geïncasseerde vergoedingen
SABAM - Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
Librius - Beheersvennootschap van Vlaamse boekuitgevers 


Divers

NVPI
 - De branchevereniging van de entertainmentindustrie
Vereniging van Openbare bibliotheken - Sectorinstituut en brancheorganisatie van en voor openbare bibliotheken in Nederland