Van én voor uitgevers

Stichting PRO behartigt de belangen van uitgevers en de door hun vertegenwoordigde auteurs op het gebied van collectieve exploitatie van auteursrechten. Het gaat daarbij om rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen. Wij voeren de collectieve administratie van deze rechten - zonder winstoogmerk. Tot slot ontplooien wij activiteiten die verband houden met collectieve exploitatie of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Stichting PRO is in 1997 opgericht door de Mediafederatie (voorheen het Nederlands Uitgeversverbond).
 
Wat zijn auteursrechten? 

 © Auteursrecht.nl, 2020. URL: auteursrecht.nl
 
 
Wat is collectief beheer? 

 © Auteursrecht.nl, 2016. URL: auteursrecht.nl
 
 
Welke vergoedingen ontvangen uitgevers?
Via Stichting PRO kunnen uitgevers vergoedingen ontvangen. Daarvoor werken wij samen met tal van organisaties en andere collectieve beheersorganisaties. Om een indruk te geven van de verschillende geldstromen waar wij mee te maken hebben, zie onderstaande infographic.
 

 Klik op de afbeelding om deze te vergroten (jpg)| Klik hier voor de printversie (in pdf)