Downloads reprorechtvergoeding

 

Omzetopgave

-      Reglement Reprorechtverdeling (repartitiereglement) (laatste update mei 2021)

-      Brochure uitgeversverdeling reprorechtgelden (handleiding omzet- en titelopgave) (laatste update mei 2022)

-      Brochure publisher distribution of reprographic and digital reproduction fees (manual for title and turnover/revenue statement) (in English, last updated May 2022)

 

Machtiging/mandaat

-      Machtigingsformulier digitaal reprorecht voor uitgevers (‘mandaat’) (graag per mail retourneren).

-      Machtigingsvoorwaarden (laatste update september 2020)

 

Voorwaarden reprorecht-licentie

Met een reprorecht-licentie mogen organisaties content van uitgevers kopiëren, zowel digitaal als analoog. Hoeveel zij precies mogen kopiëren verschilt per sector:

-      Voorwaarden regeling bedrijfsleven tot en met 19 FTE

-      Voorwaarden regeling bedrijfsleven vanaf 20 FTE

-      Voorwaarden regeling voor primair onderwijs

-      Voorwaarden regeling voor voortgezet onderwijs