Achtergronden bij Stichting PRO

 Jaarverslagen

Jaarverslag 2019 

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Diverse documenten
Statuten Stichting PRO

Gedragscode

Bestuursreglement Stichting PRO

Profielschets Bestuurder Stichting PRO

Profielschets Voorzitter Stichting PRO

 

Documenten m.b.t. Reprorechtuitkering 2020

Het reglement uitkeringen (repartitiereglement) inzake de Reprorechtvergoedingen vindt u hier

Alle informatie over de uitkering van de Reprorechtgelden vindt u in deze brochure.