Thuiskopievergoedingen

Consumenten kunnen voor eigen gebruik en uit legale bron op alle daarvoor beschikbare apparaten auteursrechtelijk beschermde werken kopiëren. Bij de aankoop van de apparaten waarmee zij kopiëren, wordt indirect een vergoeding betaald, bedoeld als compensatie voor auteursrechthebbenden. Stichting de Thuiskopie incasseert deze vergoedingen, Stichting PRO keert het uitgeversaandeel weer uit aan de uitgevers. 

Stichting Thuiskopie incasseert
Stichting de Thuiskopie is verantwoordelijk voor de incasso van de thuiskopievergoedingen. Zij is aangewezen door de Minister van Justitie om de incasso en verdeling van deze gelden te verzorgen. Alle fabrikanten of importeurs van blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelektronica, die importeren of een fabricage voltooien dienen opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie en hierover een vergoeding af te dragen. Meer informatie vindt u ook op de website van Stichting de Thuiskopie.

Stichting PRO keert uit
Stichting de Thuiskopie verdeelt de thuiskopievergoedingen via de verdelingsorganisaties onder de auteursrechthebbenden. Sinds 2010 zijn er diverse dragers toegevoegd aan de lijst van thuiskopieplichtige apparaten. Enkele van deze dragers lenen zich voor het kopiëren van uitgegeven werk, zoals uit tijdschriften, kranten en van websites. Hierdoor zijn er nieuwe groepen rechthebbenden bijgekomen, waaronder uitgevers. Uitgevers hebben daardoor in bepaalde gevallen nu ook recht op een thuiskopievergoeding.

Om te bepalen hoe de gelden verdeeld moeten worden onder de verschillende uitgevers, heeft Stichting PRO in samenwerking met het NUV en een afvaardiging van uitgevers de verschillende opties onderzocht. Hieruit is voortgekomen dat de aandeelverdeling bepaald wordt op basis van de omzetgegevens van uitgevers. Welke uitgevers benaderd worden om opgave te doen voor verdeling is bepaald op basis van onderzoek.

 

Stichting PRO keert thuiskopievergoedingen uit in de volgende categorieën werk:

- Dagbladen
- Nieuwssites
- Publiekstijdschriften
- Consumentenwebsites