Uitkering leenrechtvergoeding \ 22 november 2023

Uitgevers ontvangen deze week hun aandeel vanuit de leenrechtregeling. Uitgevers ontvangen deze vergoeding omdat hun boeken worden uitgeleend door openbare bibliotheken. De verdeling is gebaseerd op het aantal uitleningen per boek. Op onze portal kunt u de factuur en de specificatie vinden.

Vergoeding dit jaar

Dit jaar bedraagt de uitkering € 2,8 miljoen. De uitkering bestaat uit het reguliere uitgeversaandeel dat van Stichting Leenrecht is ontvangen, aangevuld met ongeveer € 290.000 dat door onze Belgische collega’s wordt aangeboden voor het uitlenen van Nederlandse werken in Belgische bibliotheken.

Daling in uitleningen

Uitgevers dienen rekening te houden met het feit dat er steeds minder boeken worden uitgeleend. Omdat de incasso en verdeling gebaseerd is op het aantal uitleningen, staat de totale vergoeding onder druk. Door de hoge inflatie zijn de tarieven per uitlening flink verhoogd in 2023 waardoor de daling in het aantal uitleningen deels wordt gecompenseerd. Op de lange termijn houden wij echter rekening met een daling in het bedrag dat wij aan uitgevers kunnen aanbieden.

Gelden vanuit de Bibliotheek op School (dBoS)

Wellicht heeft u vorig jaar een vergoeding ontvangen die betrekking heeft op dBoS. Deze vergoeding is aangeboden omdat sommige bibliotheken een deel van hun collectie hebben overgedragen aan scholen. Deze scholen zijn vrijgesteld van het betalen van de leenrechtvergoeding. Het ministerie van OCW heeft een vergoeding aangeboden om deze schade te compenseren. Vorig jaar is een vergoeding aangeboden die betrekking heeft op de periode van 2013 tot en met 2022. De verwachting is dat er ook over 2023 een bedrag beschikbaar komt. Op het moment dat hier meer duidelijkheid over is, informeren wij de betreffende uitgevers.

 

Print deze pagina