Uitkering extra thuiskopievergoedingen \ 29 november 2023

Binnenkort ontvangen verschillende uitgevers een extra thuiskopievergoeding van Stichting PRO. Dit aanvullende bedrag keert Stichting PRO uit omdat er met Stichting Thuiskopie een overeenstemming is bereikt over een aangepaste verdeling. Met terugwerkende kracht ontvangen uitgevers over de incassojaren 2021 en 2022 een aanvullende vergoeding. De thuiskopievergoeding is voor uitgevers die werken publiceren in de categorieën 'dagbladen', 'nieuwssites', 'publiekstijdschriften' en 'consumentenwebsites'. De thuiskopievergoeding voor uitgevers is een netto vergoeding die niet doorbetaald hoeft te worden: (freelance) auteurs ontvangen hun aandeel namelijk via Stichting Lira. De betrokken uitgevers kunnen hun specificatie inzien in de PRO webportal

Hoe wordt dit bedrag bepaald?
Stichting PRO heeft relevante uitgevers gevraagd om hun omzet op te geven per categorie. Vervolgens bekijken we per titel of de opgegeven omzet klopt. Op basis van al deze gegevens hebben we uiteindelijk een verdeling gemaakt. Dat doen we in het voorjaar en zomer, zodat we direct kunnen uitkeren zodra Stichting de Thuiskopie aan ons uitkeert. De hoogte van uw vergoeding verschilt per jaar. Verschillende factoren spelen daarin mee: de jaarlijkse inning van Stichting de Thuiskopie; hoeveel uitgevers zich aanmelden; en de verschillen in omzet van uitgevers. Uw uiteindelijke vergoeding is daarom relatief en wordt per categorie bepaald. Uitgangspunt is dat iedere uitgever een redelijk bedrag krijgt. 

Print deze pagina