Reprorecht

Stichting Reprorecht heeft een wettelijke aanwijzing om de Reprorechtvergoedingen te incasseren voor het analoog kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Voor het digitaal kopiëren is er een mandaat nodig. Uitgevers hebben dit mandaat afgegeven aan een sectie van Stichting PRO,  PRO mandaat. Stichting PRO zorgt nu, los van het beheer van de mandaten, ook de voor de uitkering van de uitgeversaandelen. Stichting PRO kent verschillende secties en een toezichthoudend bestuur. Zowel de secties als het bestuur bestaat uit uitgeversvertegenwoordigers.

Wat verandert er voor u?

Voortaan ontvangt u enkel nog uw uitgeversaandeel via Stichting PRO. Uitgevers die in het verleden ook een auteursaandeel ontvingen, ontvangen dit vanaf de verdeling 2019 niet meer en hiermee komt ook uw doorbetalingsverplichting te vervallen. Het auteursaandeel wordt nu door Stichting Lira uitgekeerd.

 Hoe werkt de verdeling vanaf 2020

U ontvangt voortaan het uitgeversaandeel van de Reprorechtgelden via Stichting PRO. Achter de schermen blijft de werkwijze grotendeels hetzelfde. Reprorecht blijft onderzoeken uitvoeren naar welke categorie werken (bijvoorbeeld studieboeken, kranten, publiekstijdschriften of visuele werken) worden gekopieerd. Het uitgeversaandeel wordt eveneens per categorie aan Stichting PRO uitgekeerd. Daarbij is al rekening gehouden met het aantal freelancers en makers in loondienst. U wordt gevraagd om uw omzetgegevens in de voor u relevante categorieën in te vullen in onze portal. Uw uiteindelijke aandeel in de verdeling is relatief, en afhankelijk van de omzet van alle uitgevers in de desbetreffende categorie.