Reprorechtvergoedingen

Bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen maken kopieën uit boeken, tijdschriften en kranten. Dat kopiëren gebeurt niet alleen met een fotokopieerapparaat, maar steeds vaker ook digitaal (scannen, e-mailen, printen of opslaan op een computer of intern netwerk). Stichting Reprorecht int een vergoeding hiervoor en zorgt ervoor dat dit op de juiste plek terecht komt. Stichting PRO ontvangt het ‘uitgeversaandeel’ hiervan, dat wij verdelen onder uitgevers. Er wordt namelijk ook veel gepubliceerd werk gekopieerd (denk aan wetenschappelijke boeken en tijdschriften, vakboeken en -tijdschriften, studie- en schoolboeken en kranten). Als uitgever kunt u daarom ook een gedeelte van dit reprorechtgeld ontvangen.

 

Stichting Reprorecht incasseert

In het bestuur van Stichting Reprorecht zijn zowel makers (tekstauteurs en beeldmakers) als uitgevers vertegenwoordigd. Reprorecht incasseert vergoedingen en onderzoekt welke werken er worden gekopieerd (bijvoorbeeld studieboeken, kranten, publiekstijdschriften of visuele werken). Op basis van dat onderzoek bepaalt Reprorecht welk aandeel van al het geïncasseerde geld bestemd is voor uitgevers. Dit bedrag, het ‘uitgeversaandeel’, wordt uitgekeerd aan Stichting PRO, die dit vervolgens zo eerlijk mogelijk verdeeld onder uitgevers.

 

Stichting PRO keert uit

Stichting PRO is verantwoordelijk voor de ‘repartitie’ (verdeling of uitkering) van de reprorechtgelden aan uitgevers. De verdeling wordt gebaseerd op ingestuurde omzetopgaven. Elk jaar rond mei/juni vragen wij uitgevers om hun omzet over één boekjaar op te geven via onze portal. Deze gegevens gebruiken we om verhoudingspercentages (een ‘Verdeelmatrix’) vast te stellen. De berekening van de uiteindelijke vergoeding is relatief, en afhankelijk van de omzet van álle uitgevers in de desbetreffende categorie. Rond september keert PRO de vergoeding uit aan betrokken uitgevers. De verdeling van de gelden wordt uitgevoerd conform een repartitiereglement.

 

Stichting PRO keert reprorechtvergoedingen uit in de volgende categorieën werk:

- Wetenschappelijke boeken, vakboeken, studieboeken

- Wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften

- Schoolboeken

- Kranten

 

Sinds 2020 hoeven uitgevers freelance auteurs niet meer door te betalen

In 2020 heeft er een stelwijziging plaatsgevonden. Sinds dat jaar ontvangen uitgevers de reprorechtvergoeding vanuit Stichting PRO, en niet langer vanuit Stichting Reprorecht. Achter de schermen blijft de werkwijze grotendeels hetzelfde: Reprorecht blijft vergoedingen incasseren en blijft onderzoeken welke werken worden gekopieerd.

De belangrijkste verandering voor uitgevers is dat zij de reprorechtvergoeding niet langer hoeven door te betalen aan hun freelance auteurs. Sinds 2020 ontvangen uitgevers namelijk enkel nog het ‘uitgeversaandeel’ vanuit Stichting PRO, en niet langer het ‘auteursaandeel’. Het ‘auteursaandeel’ wordt voortaan door Stichting Lira uitgekeerd, de verdeelorganisatie voor auteurs. Daarmee is ook de doorbetalingsverplichting aan auteurs komen te vervallen. Informeer wel graag uw auteurs over deze wijziging.