Uitkering reprorechtvergoedingen \ 26 september 2023

Binnenkort ontvangen uitgevers de reprorechtvergoeding van Stichting PRO. Dit is een vergoeding voor uitgevers van kranten, schoolboeken, wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften, wetenschappelijke boeken, vakboeken en studieboeken. Bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen maken namelijk kopieën.  Stichting Reprorecht int een vergoeding voor deze kopieën en Stichting PRO ontvangt het uitgeversdeel voor verdere doorbetaling.

De reprorechtvergoeding voor uitgevers is een netto vergoeding die niet doorbetaald hoeft te worden: (freelance) auteurs ontvangen hun aandeel namelijk via Stichting Lira. De betrokken uitgevers kunnen hun factuur en specificatie inzien in de PRO webportal

Hoe wordt dit bedrag bepaald?
Stichting PRO vroeg relevante uitgevers om hun omzet op te geven per categorie. Vervolgens bekeken we per titel of de opgegeven omzet correct was. Op basis van al deze gegevens is een verdeling gemaakt. 
De hoogte van uw vergoeding verschilt per jaar. Verschillende factoren spelen namelijk mee: de jaarlijkse inning van Stichting Reprorecht; hoeveel uitgevers zich aanmelden; en de verschillen in omzet van uitgevers. Uw uiteindelijke vergoeding is daarom relatief en wordt per categorie bepaald. Uitgangspunt is dat iedere uitgever een redelijk bedrag krijgt.

Print deze pagina