Digitale leeromgeving https://www.stichting-pro.nl/nl/Digitale-leeromgeving nl Open boek tentamen; hoe om te gaan met e-books? https://www.stichting-pro.nl/nl/Digitale-leeromgeving/Open-boek-tentamen-hoe-om-te-gaan-met-e-books_2 <p>Stel; een student heeft een open boek tentamen, maar heeft een e-book aangeschaft en kan deze dus niet fysiek meenemen. Mag een onderwijsinstelling dit boek dan tijdens de toets via een digitale omgeving zichtbaar maken. Ja, aan de studenten die beschikken over een digitale versie van het boek, .. Mag een pdf waarvoor reeds betaald is aan PRO ook via een andere omgeving aan dezelfde studenten openbaar gemaakt worden? https://www.stichting-pro.nl/nl/Digitale-leeromgeving/Mag-een-pdf-waarvoor-reeds-betaald-is-aan-PRO-ook-via-een-andere-omgev_2 <p>Ja, zolang het om dezelfde studenten gaat, mag een pdf waarover een vergoeding is betaald, ook via een andere digitale leeromgeving aan de studenten verstrekt worden. Stel; de student mag tijdens een toets gebruik maken van een pdf die reeds eerder beschikbaar is gesteld, maar deze is niet via .. Mag ik een link plaatsen op de digitale leeromgeving? https://www.stichting-pro.nl/nl/Digitale-leeromgeving/Mag-ik-een-link-plaatsen-op-de-digitale-leeromgeving <p>Het plaatsen van een link op een digitale leeromgeving (zoals Blackboard) hoeft de docent niet te melden bij Stichting PRO. Voorwaarde is wel dat de link direct naar een specifieke pagina linkt waarop het originele werk staat en de pagina met het auteursrechtelijk beschermde werk dus niet direct .. Wanneer de powerpoint presentatie van een college in een reader of binnen een digitale cursusomgeving worden geplaatst, geldt dan ook de grens van 25 afbeeldingen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Digitale-leeromgeving/Wanneer-de-powerpoint-presentatie-van-een-college-in-een-reader-of-bin Ja, maar het criterium geldt ook hier per bron waaruit wordt overgenomen. Waarom moet ik PRO toegang geven tot mijn elektronische leeromgeving? https://www.stichting-pro.nl/nl/Digitale-leeromgeving/Waarom-moet-ik-PRO-toegang-geven-tot-mijn-elektronische-leeromgeving <div style="text-align: justify">PRO controleert onderwijsmateriaal. Daarbij kijken we of alle overnames volgens afspraak worden gebruikt. Zo moet voor lange overnames vooraf toestemming verkregen worden. Ook alle bronnen moeten vermeld worden. <br /> <br /> PRO controleert niet alleen papieren .. Wat voor een soort toegang of account wordt gevraagd? https://www.stichting-pro.nl/nl/Digitale-leeromgeving/Wat-voor-een-soort-toegang-of-account-wordt-gevraagd <div style="text-align: justify">PRO heeft toegang &nbsp;nodig tot de elektronische leeromgeving en alle bestanden met onderwijsmateriaal, zoals studenten dat hebben. Een onderwijsinstelling kan eenvoudig toegang tot zijn netwerk verlenen door het cre&euml;ren van een gastaccount.</div> Wat doet Stichting PRO tijdens een digitale controle? https://www.stichting-pro.nl/nl/Digitale-leeromgeving/Wat-doet-Stichting-PRO-tijdens-een-digitale-controle <ul> <li style="text-align: justify">PRO controleert elektronische leeromgevingen op het gebruik auteursrechtelijk beschermde overnames;</li> <li style="text-align: justify">PRO gebruikt de op grond van deze toegang verkregen informatie uitsluitend voor controledoeleinden in het kader van ..