Ik heb geen mandaat gegeven aan Stichting PRO, heb ik recht op de reprorechtvergoeding?

Gedeeltelijk. Stichting Reprorecht heeft een wettelijke aanwijzing om vergoedingen te innen voor analoge fotokopieën. Hier kunt u een gedeelte van ontvangen zonder dat hier een mandaat voor nodig is.

Voor digitale kopieën is echter wél een aanvullende machtiging of ‘mandaat’ nodig. Met uw machtiging kan Stichting PRO het digitale kopiëren (‘hergebruik’) van uw content licenseren, hiervoor vergoedingen innen via de reprorechtregeling, en geld aan u uitkeren. Zo ontvangt u geld waar u recht op hebt.

Het machtigingsformulier en de voorwaarden kunt u vinden op onze website onder Downloads reprorechtvergoeding.

Print deze pagina