bestuur Stichting PRO en de verschillende sectiebesturen

 
Algemeen Bestuur
Dhr.
H. van der Rijst
voorzitter
Dhr.
S. Bruinsma
penningmeester
Dhr.
P. Dijkstra
namens sectie PRN
Dhr.
F.H. Jonkers
namens sectie PLU
Dhr.
A. Reekers
namens sectie CLIP
Dhr. 
L. Dijkema 
namens sectie PRO Mandaat 
Mw.
E. Smit
namens sectie IPRO
Dhr.
M. David
namens NUV

PRO Readerregeling Nederland (sectie PRN)
 

Dhr.
S. Bruinsma
voorzitter
Dhr
T. Bakker
 
Dhr.
H. van de Bunt
 
 
 
 
Mw.
E. Smit
assessor namens IPRO
Dhr.
M. David
namens NUV

Copyright Licentie- en Incassobureau PRO (sectie CLIP)
Dhr.
A. Reekers
voorzitter
Dhr.
J. Buizer
 
Dhr.
G. Bos
 
Dhr.
D. van Eijk
 
Dhr.
R. van Erkel
 
Dhr.
M. David
namens NUV
 
PRO Leenrecht Uitgevers (sectie PLU)
Dhr.
F.H. Jonkers
voorzitter
Dhr.
S. Ruys
 
Dhr. 
M. David 
 
Mw.
R. Hendriksen
 
Dhr.
M. David
namens NUV

PRO Mandaat
Dhr.
L. Dijkema
voorzitter
Dhr.
C. Balk
 
Dhr. 
P. Bon
 
Dhr.
F. Van Amerongen
 
Dhr.
J. Buizer
 
Dhr.
B. Momma
 
Dhr.
M. David
namens NUV
 
International Publishers' Rights Organisation  (IPRO)
De samenstelling van het bestuur van IPRO vindt u hier.