Uitkering thuiskopievergoedingen \ 10 augustus 2023

Binnenkort ontvangen verschillende uitgevers de thuiskopievergoeding van Stichting PRO. Dit is een vergoeding voor uitgevers die werken publiceren in de categorieën 'dagbladen', 'nieuwssites', 'publiekstijdschriften' en 'consumentenwebsites'. De thuiskopievergoeding voor uitgevers is een netto vergoeding die niet doorbetaald hoeft te worden: (freelance) auteurs ontvangen hun aandeel namelijk via Stichting Lira. De betrokken uitgevers kunnen hun specificatie inzien in de PRO webportal

Hoe wordt dit bedrag bepaald?
Stichting PRO vroeg relevante uitgevers om hun omzet op te geven per categorie. Vervolgens bekijken we per titel of de opgegeven omzet klopt. Op basis van al deze gegevens hebben we een verdeling gemaakt. Dat doen we in het voorjaar en zomer, zodat we direct kunnen uitkeren zodra Stichting de Thuiskopie aan ons uitkeert.
De hoogte van uw vergoeding verschilt per jaar. Verschillende factoren spelen namelijk mee: de jaarlijkse inning van Stichting de Thuiskopie; hoeveel uitgevers zich aanmelden; en de verschillen in omzet van uitgevers. Uw uiteindelijke vergoeding is daarom relatief en wordt per categorie bepaald. Uitgangspunt is dat iedere uitgever een redelijk bedrag krijgt. 

Print deze pagina