Uitkering leenrechtvergoedingen \ 28 november 2022

Binnenkort ontvangen verschillende uitgevers de leenrechtvergoeding van Stichting PRO. Dit is een vergoeding voor uitgevers voor uitleningen van werken uit waar auteursrecht op rust, zoals boeken, tijdschriften en cd-roms door openbare bibliotheken in Nederland. Stichting Leenrecht int een vergoeding hiervoor en zorgt ervoor dat dit op de juiste plek terecht komt.

De leenrechtvergoeding voor uitgevers is een netto vergoeding die niet doorbetaald hoeft te worden: (freelance) auteurs ontvangen hun aandeel namelijk via Stichting Lira. De betrokken uitgevers kunnen hun specificatie inzien in de PRO webportal

Hoe wordt dit bedrag bepaald?
Bibliotheken betalen een vast tarief per uitlening. De vergoeding per uitlening wordt vastgesteld door Stichting Onderhandelingen Leenrechtvergoeding (StOL). Daarin zijn zowel betalingsplichtigen (bibliotheken) als rechthebbenden (auteurs en uitgevers) vertegenwoordigd. Om een beeld te krijgen van uitleningen bij bibliotheken voert Stichting Leenrecht samen met de Nederlandse Openbare Bibliotheken een landelijke steekproef uit.
Het gedeelte van deze geïncasseerde vergoedingen dat bedoeld is voor uitgevers wordt uitgekeerd aan Stichting PRO. Wij zorgen ervoor dat dit geld wordt verdeeld onder de juiste rechthebbende uitgevers. Stichting PRO vroeg betrokken uitgevers eerder dit jaar hun gekoppelde werken te controleren in onze portal. Uitgangspunt is dat iedere uitgever een redelijk bedrag krijgt.

Gevolgen tweede coronajaar
Ook in 2021 hadden bibliotheken het zwaar: het jaar begon én eindigde met een lockdown waarin bibliotheken minder of zelfs geen bezoekers konden ontvangen. Dit had uiteraard directe gevolgen voor de leenrechtvergoedingen. De incasso vanuit Stichting Leenrecht daalde met bijna 11% ten opzichte van het jaar daarvoor. De uitkering in 2022 ligt derhalve bijna 11% lager dan vorig jaar. Het effect hiervan verschilt uiteraard per individuele uitgever. Het aantal uitleningen lijkt zich ove-rigens wel te herstellen over het jaar 2022.

 

Print deze pagina