Uitkering leenrechtvergoedingen \ 16 november 2021

Binnenkort ontvangen verschillende uitgevers de leenrechtvergoeding van Stichting PRO. Dit is een vergoeding voor uitgevers voor uitleningen van werken uit waar auteursrecht op rust, zoals boeken, tijdschriften en cd-roms door openbare bibliotheken in Nederland. Stichting Leenrecht int een vergoeding hiervoor en zorgt ervoor dat dit op de juiste plek terecht komt.

De leenrechtvergoeding voor uitgevers is een netto vergoeding die niet doorbetaald hoeft te worden: (freelance) auteurs ontvangen hun aandeel namelijk via Stichting Lira. De betrokken uitgevers kunnen hun specificatie inzien in de PRO webportal

Hoe wordt dit bedrag bepaald?
Bibliotheken betalen een vast tarief per uitlening. De vergoeding per uitlening wordt vastgesteld door Stichting Onderhandelingen Leenrechtvergoeding (StOL). Daarin zijn zowel betalingsplichtigen (bibliotheken) als rechthebbenden (auteurs en uitgevers) vertegenwoordigd. Om een beeld te krijgen van uitleningen bij bibliotheken voert Stichting Leenrecht samen met de Nederlandse Openbare Bibliotheken een landelijke steekproef uit.
Het gedeelte van deze geïncasseerde vergoedingen dat bedoeld is voor uitgevers wordt uitgekeerd aan Stichting PRO. Wij zorgen ervoor dat dit geld wordt verdeeld onder de juiste rechthebbende uitgevers. Stichting PRO vroeg betrokken uitgevers eerder dit jaar hun gekoppelde werken te controleren in onze portal. Uitgangspunt is dat iedere uitgever een redelijk bedrag krijgt.

Gevolgen coronacrisis
Door de coronacrisis waren bibliotheken in 2020 beperkt geopend. Doordat er minder bezoekers waren werd er ook minder uitgeleend. Maar er werden ook meer luisterboeken dan ooit uitgeleend. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de leenrechtvergoeding. De leenrechtvergoeding voor uitgevers is ten opzichte van voorgaande jaren gemiddeld 30% lager dan uitgevers gewend zijn. Ook in 2021 waren de bibliotheken tijdelijk gesloten, waardoor de uitkering volgend jaar ook lager kan uitvallen. 
 
Reglement voor verdeling geactualiseerd
Het reglement waarin de verdeling van de gelden wordt uiteengezet (het zogenoemde repartitiereglement), is geactualiseerd. Klik hier om het nieuwe repartitiereglement te zien.

 

Print deze pagina