PRO keerde in 2022 een recordbedrag uit aan rechthebbenden \ 13 juli 2023

Het jaar 2022 is een prachtig jubileumjaar geworden voor Stichting PRO. We bestonden 25 jaar en dit feit is feestelijk gevierd samen met het toezichthoudend bestuur, medewerkers van Cedar, diverse CBO’s, uitgevers en andere belanghebbenden. We blikten terug op de start in 1997 en de vele successen die sindsdien zijn behaald. Maar ook financieel was 2022 een succesvol jaar. Er is een recordbedrag van ruim 17,7 miljoen euro uitgekeerd. Een stijging van 7% ten opzichte van het jaar ervoor.

De rechtenopbrengsten van Stichting PRO vanuit incassostichtingen waren dan ook hoger dan ooit tevoren. Een van de grootste successen kwam vanuit Leenrecht. Uitgevers en makers ontvingen een compensatie voor de uitleningen door bibliotheken op school (dBoS). De vergoeding vanuit het Ministerie van OCW werd hetzelfde jaar nog aangeboden aan uitgevers. Bovendien is er met deze oplossing voorkomen dat er een juridische strijd over dit onderwerp moest worden gevoerd. Daarnaast steeg de incasso vanuit de thuiskopievergoeding met ruim 44%, en de verwachting is dat dit aandeel nog verder zal groeien.

Het aantal uitgevers dat een vergoeding ontving, is gestegen naar 1.140. Een ander belangrijk resultaat is de stijging van het aantal rechthebbenden dat Stichting PRO vertegenwoordigt. Dat aantal is gegroeid tot 1.313 uitgevers. De ambitie van Stichting PRO blijft om de gelden zo snel en efficiënt mogelijk uit te keren aan uitgevers, met een minimale kosteninhouding. Dat is ook dit jaar weer geslaagd, ondanks de verschillende regelingen die Stichting PRO uitvoert, ieder met een eigen karakter en werkwijzen.

Het transparantieverslag inclusief jaarrekening 2022 is te downloaden via deze link.

Print deze pagina