De Readerregeling

Easy Access-regeling
De VSNU heeft namens alle aangesloten universiteiten een afkoopregeling getroffen met stichting PRO, de Easy Access-regeling. Met deze regeling wordt het hergebruik van auteursrechtelijke beschermd materiaal binnen het onderwijs verder vereenvoudigd.

Easy Access-regeling – wat mag u overnemen?
U kunt 50 pagina’s overnemen uit een werk met een maximum van 25% van dat werk. Er wordt dus niet meer gekeken naar het aantal woorden.

Meer overnemen? Ook dat is nog altijd mogelijk!
Als u meer wilt overnemen dan 50 pagina’s of meer dan 25% van het werk, dan heeft u de volgende opties:

  1. meer dan 25% maar tot ⅓; u vraagt eenvoudig toestemming aan via de portal en ontvangt deze direct.
  2. meer dan ⅓ tot 50%; Stichting PRO bemiddelt voor u met de uitgever, tenzij het boek uit de handel is, dan kunt u dat direct met PRO regelen op de portal.
  3. meer dan 50%; u kunt een aanvraag indienen via de portal. Stichting PRO faciliteert de aanvraag namens u.

De portal is aangepast aan de Easy Access-regeling met de daarbij behorende voorwaarden. U vraagt nu eenvoudig via de portal toestemming aan.


Indien u meer dan 50 pagina's of 25% van het werk overneemt, gelden de volgende regels:

  • Voorafgaand aan de publicatie vraagt u via de portal toestemming aan PRO
  • In alle gevallen vermeldt u de brongegevens van de overname duidelijk.
  • U ontvangt een factuur voor de aangevraagde lange overnames volgens de gehanteerde tarieven.
  • Bewijsexemplaren blijven beschikbaar voor eventuele inzage.

 

Digitaal onderwijsmateriaal?
Digitaal hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal? Geen probleem. Ook de digitale overnames zijn onder dezelfde voorwaarden gedekt door de Easy Access-regeling.

Wijzigingen ten opzichte van oude regeling
Klopt het dat ik:

-          Geen bewijsexemplaren meer hoef up te loaden? Ja!

-          Geen woorden meer hoef te tellen? Ja!

-          Meer kan gebruiken dan de vorige regeling? Ja!

 

You can find more information in the agreement.