Literom https://www.stichting-pro.nl/nl/Literom nl Wat is de LiteROM? https://www.stichting-pro.nl/nl/Literom/Wat-is-de-LiteROM <div style="text-align: justify"> <div> <div>Sinds 1995 verspreidt NBD / Biblion B.V. boekrecensies, die in verschillende dagbladen en tijdschriften verschenen zijn. De oorspronkelijk verspreiding vond plaats via een CD-Rom, maar tegenwoordig zijn de boekrecensies opgeslagen in een elektronische .. Wat zijn LiteROM-vergoedingen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Literom/Wat-zijn-LiteROM-vergoedingen <div style="text-align: justify;"> <div> <div>Vanzelfsprekend is voor de productie en verspreiding van de LiteROM de toestemming van rechthebbenden (auteurs en uitgevers) nodig. Door een samenwerkingsverband van auteurs en uitgevers wordt NBD/Biblion BV in staat gesteld de LiteROM&nbsp;te .. Wanneer bent u rechthebbende van LiteROM-vergoedingen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Literom/Wanneer-bent-u-rechthebbende-van-LiteROM-vergoedingen <div>Als u auteur / journalist of uitgever van een in de databank opgenomen artikel bent.</div> Hoe kan ik mij aanmelden bij PRO? https://www.stichting-pro.nl/nl/Literom/Hoe-kan-ik-mij-aanmelden-bij-PRO <div style="text-align: justify"> <div>Uitgevers waarvan artikelen worden opgenomen in de LiteRom ontvangen daarvan bericht van Stichting PRO. Auteurs kunnen zich aanmelden bij Stichting LIRA.</div> </div> Wanneer worden de LiteROM-vergoedingen verdeeld? https://www.stichting-pro.nl/nl/Literom/Wanneer-worden-de-LiteROM-vergoedingen-verdeeld <div style="text-align: justify">De LiteROM-vergoedingen worden een keer per jaar door de sectie CLIP uitgekeerd.</div>