Thuiskopievergoeding https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoeding nl Wat houdt de Thuiskopievergoeding in? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoeding/Wat-houdt-de-Thuiskopievergoeding-in <p>Consumenten kunnen voor eigen gebruik en uit legale bron op alle daarvoor beschikbare apparaten auteursrechtelijk beschermde werken kopi&euml;ren. Bij de aankoop van de apparaten waarmee zij kopi&euml;ren, wordt indirect een vergoeding betaald, bedoeld als compensatie voor auteursrechthebbenden. .. Waarom keert Stichting PRO deze vergoeding uit? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoeding/Waarom-keert-Stichting-PRO-deze-vergoeding-uit <p>Stichting PRO verzorgt de collectieve administratie van auteursrechten die u als uitgever niet of moeilijk individueel kunt uitoefenen. PRO voert verschillende regelingen uit. Zo verdelen wij het uitgeversdeel van de vergoedingen voor het uitlenen van auteursrechtelijke beschermde werken door .. Waarom kan ik als uitgever een Thuiskopievergoeding ontvangen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoeding/Waarom-kan-ik-als-uitgever-een-Thuiskopievergoeding-ontvangen <p>Sinds 2010 zijn er diverse dragers toegevoegd aan de lijst van Thuiskopieplichtige apparaten. Enkele van deze dragers lenen zich voor het kopi&euml;ren van uitgegeven werk, zoals tijdschriften, kranten, websites, etc. Hierdoor hebben uitgevers in bepaalde gevallen nu ook recht op een .. Op welk jaar en/of jaren heeft de verdeling van dit jaar betrekking? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoeding/Op-welk-jaar-enof-jaren-heeft-de-verdeling-van-dit-jaar-betrekking <p>Stichting PRO keert dit jaar de gelden uit die met terugwerkende kracht zijn ge&iuml;ncasseerd over de jaren 2010 t/m 2017.</p> Welke omzet mag u meetellen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoeding/Welke-omzet-mag-u-meetellen <p>De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden ge&euml;xploiteerd kunnen divers zijn. In print, digitaal of gecombineerd, en online doormiddel van databank, website of app.&nbsp; Het gaat hierbij om de omzet die uit &eacute;&eacute;n of meer van deze verschijningsvormen is behaald in het .. Wat zijn de categorieën waarin ik publicaties kan aanmelden? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoeding/Wat-zijn-de-categorieen-waarin-ik-publicaties-kan-aanmelden <p>Bij de verdeling van de Thuiskopievergoeding onder uitgevers maakt Stichting PRO onderscheid tussen de volgende 4 categorie&euml;n:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dagblad</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .. Waarom moet ik makers in loondienst hebben? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoeding/Waarom-moet-ik-makers-in-loondienst-hebben <p>In 2015 heeft het Europees Hof in het zogeheten HP/Reprobel-arrest bepaald dat uitgeverijen op zichzelf geen Auteursrechthebbende zijn. Hierdoor komen de vergoedingen die ge&iuml;ncasseerd worden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal volledig toe aan de oorspronkelijke .. Waarom tellen alleen uitgaven aan, en websites, gericht op, consumenten mee? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoeding/Waarom-tellen-alleen-uitgaven-aan-en-websites-gericht-op-consumenten-m <p>De Thuiskopieregeling ziet alleen op het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk door consumenten voor eigen oefening, studie of gebruik.</p> Aan welke eisen moet ik voldoen als uitgever om in aanmerking te komen voor een Thuiskopievergoeding https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoeding/Aan-welke-eisen-moet-ik-voldoen-als-uitgever-om-in-aanmerking-te-komen <p>U heeft alleen recht op een Thuiskopievergoeding als u omzet heeft in &eacute;&eacute;n of meer van de vier categorie&euml;n. Daarnaast moet minimaal 20% van uw makers in loondienst zijn.</p>