Vergoedingen thuiskopie https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-thuiskopie nl Op welk jaar en/of jaren heeft de verdeling van dit jaar betrekking? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-thuiskopie/Op-welk-jaar-enof-jaren-heeft-de-verdeling-van-dit-jaar-betrekking_2 <p>Op uw factuur kunt u eenvoudig zien over welk jaar de vergoeding betrekking heeft. In de regel geldt dat Stichting PRO gelden uitkeert die het jaar eerder door Thuiskopie zijn ge&iuml;ncasseerd.&nbsp;</p> Waarom kan ik als uitgever een Thuiskopievergoeding ontvangen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-thuiskopie/Waarom-kan-ik-als-uitgever-een-Thuiskopievergoeding-ontvangen_2 <div> <p>Sinds 2010 zijn er diverse dragers toegevoegd aan de lijst van Thuiskopieplichtige apparaten. Enkele van deze dragers lenen zich voor het kopi&euml;ren van uitgegeven werk, zoals tijdschriften, kranten, websites, etc. Hierdoor hebben uitgevers in bepaalde gevallen nu ook recht op een .. Waarom keert Stichting PRO deze vergoeding uit? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-thuiskopie/Waarom-keert-Stichting-PRO-deze-vergoeding-uit_2 <div> <p>Stichting PRO verzorgt de collectieve administratie van auteursrechten die u als uitgever niet of moeilijk individueel kunt uitoefenen. PRO voert verschillende regelingen uit. Zo verdelen wij het uitgeversdeel van de vergoedingen voor het uitlenen van auteursrechtelijke beschermde werken .. Wat houdt de Thuiskopievergoeding in? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-thuiskopie/Wat-houdt-de-Thuiskopievergoeding-in_2 <p>Consumenten kunnen voor eigen gebruik en uit legale bron op alle daarvoor beschikbare apparaten auteursrechtelijk beschermde werken kopi&euml;ren. Bij de aankoop van de apparaten waarmee zij kopi&euml;ren, wordt indirect een vergoeding betaald, bedoeld als compensatie voor auteursrechthebbenden. .. Waarom tellen alleen uitgaven aan, en websites, gericht op, consumenten mee? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-thuiskopie/Waarom-tellen-alleen-uitgaven-aan-en-websites-gericht-op-consumenten-m_2 <p>De thuiskopievergoeding heeft betrekking op kopie&euml;n die consumenten voor eigen gebruik maken. Daarnaast moet het gekopieerde werk uiteraard wel zelfgemaakte content bevatten.&nbsp;</p> Waarom moet ik makers in loondienst hebben? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-thuiskopie/Waarom-moet-ik-makers-in-loondienst-hebben_2 <p>In 2015 heeft het Europees Hof in het zogeheten HP/Reprobel-arrest bepaald dat uitgeverijen op zichzelf geen Auteursrechthebbende zijn. Hierdoor komen de vergoedingen die ge&iuml;ncasseerd worden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal volledig toe aan de oorspronkelijke .. Wat zijn de categorieën waarin ik publicaties kan aanmelden? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-thuiskopie/Wat-zijn-de-categorieen-waarin-ik-publicaties-kan-aanmelden_2 <div> <p>Bij de verdeling van de Thuiskopievergoeding onder uitgevers maakt Stichting PRO onderscheid tussen de volgende 4 categorie&euml;n:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dagblad</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .. Welke omzet mag u opgeven? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-thuiskopie/Welke-omzet-mag-u-opgeven <div> <p>De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden ge&euml;xploiteerd kunnen divers zijn. In print, digitaal of gecombineerd, en online doormiddel van databank, website of app.&nbsp; Het gaat hierbij om de omzet die uit &eacute;&eacute;n of meer van deze verschijningsvormen is behaald in ..