Thuiskopievergoedingen https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen nl Wat is de thuiskopievergoeding? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Wat-is-de-thuiskopievergoeding <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.thuiskopie.nl/nl/thuiskopie_2/wat-doet-de-thuiskopie">Stichting de Thuiskopie</a></span> incasseert sinds 1991 vergoedingen voor kopie&euml;n die consumenten maken op&nbsp;voorwerpen waarop of waarmee gekopieerd kan worden. Dat .. Hoeveel geld krijg ik uitgekeerd? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Hoeveel-geld-krijg-ik-uitgekeerd_2 <p>Dat weten we helaas niet van tevoren. De hoogte van uw vergoeding is namelijk afhankelijk van verschillende factoren: de jaarlijkse inning van Stichting de Thuiskopie; hoeveel uitgevers zich aanmelden; en de verschillen in omzet van uitgevers. Uw uiteindelijke vergoeding is daarom relatief en .. Wanneer wordt de thuiskopievergoeding uitgekeerd? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Wanneer-wordt-de-thuiskopievergoeding-uitgekeerd <p>Als alle betrokken uitgevers hun omzet hebben opgegeven stelt PRO een verdeelsleutel op. Stichting de Thuiskopie keert vervolgens het totale uitgeversaandeel van de thuiskopievergoedingen uit aan PRO, waarna wij de gelden zo snel mogelijk verdelen en uitkeren. Doorgaans wordt de .. Moet ik mijn freelance auteurs doorbetalen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Moet-ik-mijn-freelance-auteurs-doorbetalen_2 <p>Nee, dat hoeft niet: de thuiskopievergoeding is een netto vergoeding. Uitgevers ontvangen namelijk enkel het &lsquo;uitgeversaandeel&rsquo; van de thuiskopievergoeding. Het &lsquo;auteursaandeel&rsquo; keert Stichting Lira uit aan (freelance) auteurs.</p> Waarom keert Stichting PRO deze vergoeding uit? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Waarom-keert-Stichting-PRO-deze-vergoeding-uit_2 <p>Stichting PRO behartigt de belangen van uitgevers en de door hun vertegenwoordigde auteurs op het gebied van collectieve exploitatie van auteursrechten. Het gaat daarbij om rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen. Als vertegenwoordiger van uitgevers ontvangt .. Wie neemt contact met mij op, Thuiskopie of PRO? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Wie-neemt-contact-met-mij-op-Thuiskopie-of-PRO <p>Uitgevers kunnen met al hun vragen terecht bij Stichting PRO, de collectieve beheersorganisatie voor en van uitgevers. U geeft uw omzet aan Stichting PRO op en krijgt uw thuiskopievergoeding van Stichting PRO uitgekeerd.</p> Moet ik Stichting PRO betalen voor deze dienst? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Moet-ik-Stichting-PRO-betalen-voor-deze-dienst_3 <p>Nee, uitgevers hebben namelijk recht op deze vergoeding. Stichting PRO houdt wel administratie en btw in op het totaal beschikbare brutobedrag van de thuiskopiegelden. Daar merkt u niets van: u ontvangt uw bedrag netto.</p> <p>Stichting PRO is een non-profit organisatie en probeert de .. Wie hebben recht op de thuiskopievergoeding? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Wie-hebben-recht-op-de-thuiskopievergoeding <p>U heeft recht op een thuiskopievergoeding als u omzet heeft in &eacute;&eacute;n of meer van onderstaande categorie&euml;n:</p> <ul> <li><strong>Dagbladen</strong><br />Landelijke&nbsp;dagbladen en regionale kranten.<br /><br /></li> <li><strong>Nieuwssites</strong><br />Website&nbsp;met .. Welke titels mag ik WEL opgeven? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Welke-titels-mag-ik-WEL-opgeven_2 <p>&#9989; <strong>Print, digitaal en online:</strong></p> <p>Verschillende verschijningsvormen komen in aanmerking voor de thuiskopievergoeding. De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden ge&euml;xploiteerd kunnen divers zijn:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .. Welke titels mag ik NIET opgeven? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Welke-titels-mag-ik-NIET-opgeven_2 <p><span style="color: #ff0000;"><strong>&#10060;</strong></span><strong>Niet-eigen uitgaven:</strong></p> <p>U kunt <span style="text-decoration: underline;">geen</span> uitgaven opgeven die zijn gemaakt in opdracht van derden. In de publicatie moet duidelijk vermeld staan dat u de uitgever bent .. Welke omzet mag ik WEL opgeven? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Welke-omzet-mag-ik-WEL-opgeven_2 <p>&#9989; <strong>Boekjaar 2021:</strong></p> <p>U mag enkel de omzet opgeven van het gevraagde boekjaar.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Let op:</em></strong><em> Bij een gebroken boekjaar kan het een probleem zijn om de omzet te bepalen. U kunt dan ook kiezen voor het meest recente .. Welke omzet mag ik NIET opgeven? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Welke-omzet-mag-ik-NIET-opgeven <p><span style="color: #ff0000;"><strong>&#10060;</strong></span><strong>G&eacute;&eacute;n BTW:</strong></p> <p>U kunt <span style="text-decoration: underline;">geen</span> btw opgeven als omzet.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><span style="color: .. Hoe bereken ik de omzet per titel? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Hoe-bereken-ik-de-omzet-per-titel_2 <p>Het &lsquo;omzetbedrag per titel&rsquo; berekent u als volgt:</p> <p>- Tel per titel de netto omzet op uit print, digitaal, online en netto advertentie-inkomsten.</p> <p>- Noteer dit &lsquo;omzetbedrag per titel&rsquo;. Deze kunt u invoeren in de tabel onder .. Ik krijg een foutmelding als ik mijn omzet invul. https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Ik-krijg-een-foutmelding-als-ik-mijn-omzet-invul <p>Let erop dat de bedragen 'schoon' ingevuld moeten worden (zowel bij handmatig invoeren als bij het kopi&euml;ren en plakken uit een Excel-bestand). Gebruik daarbij geen punten en komma&rsquo;s. Vul bijv. niet &rsquo;23.000&rsquo; in, maar &lsquo;23000&rsquo;.</p> Waarom moet ik 20% makers in loondienst hebben? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Waarom-moet-ik-20-makers-in-loondienst-hebben <p>Om in aanmerking te komen voor een thuiskopievergoeding moet u als uitgever kunnen aantonen dat minimaal 20% van uw makers (auteurs) in loondienst is. Huis-aan-huis bladen en bijbehorende nieuwssites hebben in de regel&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">geen</span>&nbsp;recht op een .. Waarom tellen alleen consumentenuitgaven en -websites mee? https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Waarom-tellen-alleen-consumentenuitgaven-en-websites-mee <p>De thuiskopievergoeding is een&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.thuiskopie.nl/nl/opgave/tarieven" target="_blank">vergoeding die door consumenten wordt afgedragen</a></span>&nbsp;en heeft betrekking op kopie&euml;n die consumenten voor eigen gebruik maken. .. Ik heb een publicatie die in meerdere categorieën valt. https://www.stichting-pro.nl/nl/Thuiskopievergoedingen/Ik-heb-een-publicatie-die-in-meerdere-categorieen-valt_2 <p>Kies bij twijfel de best passende bij de publicatie. Doe dit naar eigen inzicht; als uitgever kunt u dit namelijk het beste beoordelen. Er kan helaas niet worden afgeweken van de categorie&euml;n. De vergoedingen worden namelijk per categorie ge&iuml;ncasseerd, verdeeld en uitgekeerd.</p>