Vergoedingen Leenrecht https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-Leenrecht nl Moet ik gelden doorbetalen aan mijn auteurs? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-Leenrecht/Moet-ik-gelden-doorbetalen-aan-mijn-auteurs_2 <div> <p>Nee, u hoeft gelden die betrekking hebben op de&nbsp;Leenrechtregelingen niet door te betalen aan uw&nbsp;auteurs.&nbsp; Als u namelijk Leenrechtgelden ontvangt van Stichting PRO, dan ontvangt u alleen het uitgeversaandeel. Stichting Leenrecht verdeelt de gelden voor andere groepen .. Hoe kan ik mijn uitgeverij aanmelden bij PRO? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-Leenrecht/Hoe-kan-ik-mijn-uitgeverij-aanmelden-bij-PRO_3 <div> <p>Heeft u nog nooit contact gehad met PRO en heeft u uitgaven waarvan u verwacht dat deze zijn uitgeleend door (openbare) bibliotheken? Neemt u dan voor de zekerheid contact met ons op via&nbsp;<a href="mailto:pro@cedar.nl">pro@cedar.nl</a>. Mogelijk komt u namelijk in aanmerking voor een .. Wat is het verband tussen Stichting PRO en Stichting Leenrecht? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-Leenrecht/Wat-is-het-verband-tussen-Stichting-PRO-en-Stichting-Leenrecht_2 <div> <p><a href="http://www.leenrecht.nl/" target="_blank">Stichting Leenrecht&nbsp;</a>verdeelt de leenrechtvergoedingen onder deelnemende organisaties van rechthebbenden. E&eacute;n van die organisaties is Stichting PRO, die het uitgeversaandeel incasseert en verdeelt.</p> </div> Wat zijn Leenrechtvergoedingen https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-Leenrecht/Wat-zijn-Leenrechtvergoedingen_3 <div> <p>Sinds 1996 wordt het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken wettelijk als een openbaarmaking beschouwd. Bibliotheken betalen voor dit uitlenen een vergoeding aan Stichting Leenrecht, conform Artikel 15 van de Auteurswet.</p> </div> Wat zijn de vergoedingen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-Leenrecht/Wat-zijn-de-vergoedingen <div> <p>Vanzelfsprekend is voor de productie en verspreiding van de LiteROM de toestemming van rechthebbenden (auteurs en uitgevers) nodig. Door een samenwerkingsverband van auteurs en uitgevers wordt NBD/Biblion BV in staat gesteld de LiteROM&nbsp;te exploiteren in ruil voor een redelijke .. Hoe kan ik mij aanmelden? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-Leenrecht/Hoe-kan-ik-mij-aanmelden <div> <p>Uitgevers waarvan artikelen worden opgenomen in de LiteRom ontvangen daarvan bericht van Stichting PRO. Auteurs kunnen zich aanmelden bij Stichting LIRA.</p> </div> Wanneer bent u rechthebbende van LiteROM-vergoedingen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-Leenrecht/Wanneer-bent-u-rechthebbende-van-LiteROM-vergoedingen_2 <div> <p>Als u auteur / journalist of uitgever van een in de databank opgenomen artikel bent.</p> </div> Wanneer worden de LiteROM-vergoedingen verdeeld? https://www.stichting-pro.nl/nl/Vergoedingen-Leenrecht/Wanneer-worden-de-LiteROM-vergoedingen-verdeeld_2 <p>De LiteROM-vergoedingen worden een keer per jaar door PRO uitgekeerd. Wij informeren u op het moment dat wij tot uitkering over gaan. Publiceert u ook recencies maar ontvangt u nog geen vergoeding? Neemt u dan contact met ons op via <a ..