Reprorechtvergoedingen https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen nl Wat is de reprorechtvergoeding? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Wat-is-de-reprorechtvergoeding <p>Bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen maken kopie&euml;n uit boeken, tijdschriften, en kranten. Dat kopi&euml;ren gebeurt niet alleen met een fotokopieerapparaat, maar steeds vaker ook digitaal (scannen, e-mailen, printen of opslaan op een computer of intern netwerk). Stichting .. Waarom keert Stichting PRO deze vergoeding uit? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Waarom-keert-Stichting-PRO-deze-vergoeding-uit_3 <p>Stichting PRO behartigt de belangen van uitgevers en de door hun vertegenwoordigde auteurs op het gebied van collectieve exploitatie van auteursrechten. Het gaat daarbij om rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen. Als vertegenwoordiger van uitgevers ontvangt .. Hoeveel geld krijg ik uitgekeerd? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Hoeveel-geld-krijg-ik-uitgekeerd <p>Dat weten we helaas niet van tevoren. De hoogte van uw vergoeding is namelijk afhankelijk van verschillende factoren: de jaarlijkse inning van Stichting Reprorecht; hoeveel uitgevers zich aanmelden; en de verschillen in omzet van uitgevers. Uw uiteindelijke vergoeding is daarom relatief en wordt .. Wanneer wordt de reprorechtvergoeding uitgekeerd? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Wanneer-wordt-de-reprorechtvergoeding-uitgekeerd <p>Wij hopen de vergoedingen in het najaar uit te keren, in september of oktober. In de regel keert Stichting PRO vergoedingen uit die het jaar daarvoor zijn ge&iuml;ncasseerd door Stichting Reprorecht. Op uw factuur staat het tijdvak vermeld &ndash; deze zal terug te vinden zijn op onze <span .. Wie neemt contact met mij op, Reprorecht of PRO? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Wie-neemt-contact-met-mij-op-Reprorecht-of-PRO <p>Uitgevers kunnen met al hun vragen terecht bij Stichting PRO, de collectieve beheersorganisatie voor en van uitgevers. U geeft uw omzet aan Stichting PRO op en krijgt uw reprorechtvergoeding van Stichting PRO uitgekeerd.</p> Moet ik Stichting PRO betalen voor deze dienst? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Moet-ik-Stichting-PRO-betalen-voor-deze-dienst <p>Nee, uitgevers hebben namelijk recht op deze vergoeding. Stichting PRO houdt wel administratie en btw in op het totaal beschikbare brutobedrag van de Reprorechtgelden. Daar merkt u niets van: u ontvangt uw bedrag netto.</p> <p>Stichting PRO is een non-profit organisatie en probeert de .. Wie hebben recht op de reprorechtvergoeding? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Wie-hebben-recht-op-de-reprorechtvergoeding <p>U heeft recht op een&nbsp;reprorechtvergoeding als u omzet heeft in &eacute;&eacute;n of meer van onderstaande categorie&euml;n:</p> <ul> <li><strong>Wetenschappelijke boeken, vakboeken, studieboeken</strong></li> </ul> <p>- Wetenschappelijke boeken: Boeken van academisch niveau over .. Welke titels mag ik WEL opgeven? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Welke-titels-mag-ik-WEL-opgeven <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Print, digitaal en online:</span></strong></p> <p>De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden ge&euml;xploiteerd kunnen divers zijn: in print, digitaal (als pdf e.d.) of een combinatie hiervan; en online door middel van databank, website of .. Welke titels mag ik NIET opgeven? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Welke-titels-mag-ik-NIET-opgeven <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Niet-eigen uitgaven:</span></strong></p> <p>U mag geen uitgaven opgeven die in opdracht van derden zijn verzorgd. In de publicatie moet duidelijk de naam van uw uitgever vermeld zijn. Stichting PRO voert steekproeven uit om dit te .. Welke omzet mag ik WEL opgeven? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Welke-omzet-mag-ik-WEL-opgeven <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Omzet uit print, digitaal en online:</strong></span></p> <p>De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden ge&euml;xploiteerd kunnen divers zijn: in print, digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd, en online door middel van databank, website of .. Welke omzet mag ik NIET opgeven? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Welke-omzet-mag-ik-NIET-opgeven_2 <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>G&eacute;&eacute;n export:</strong></span></p> <p>U kunt&nbsp;geen&nbsp;omzet opgeven die het resultaat is van verkoop in het buitenland en/of export. De reprorechtvergoeding betreft namelijk alleen het kopi&euml;ren uit uw publicaties in .. Hoe bereken ik de omzet per titel? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Hoe-bereken-ik-de-omzet-per-titel <p>Het &lsquo;omzetbedrag per titel&rsquo; berekent u als volgt:</p> <p>- Tel per titel de netto omzet op uit print, digitaal, online en netto advertentie-inkomsten.</p> <p>- Noteer dit &lsquo;omzetbedrag per titel&rsquo;. Deze kunt u invoeren in de tabel onder .. Ik krijg een foutmelding als ik mijn omzet invul. https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Ik-krijg-een-foutmelding-als-ik-mijn-omzet-invul_2 <p>Let erop dat de bedragen <strong>&lsquo;</strong>schoon<strong>&rsquo;</strong> ingevuld moeten worden (zowel in het Excel-bestand als handmatig invoeren). Gebruik daarbij geen punten en komma&rsquo;s. Vul bijv. niet &rsquo;23.000&rsquo; in, maar &lsquo;23000&rsquo;.</p> Waarom nu pas boekjaar 2021? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Waarom-nu-pas-boekjaar-2021 <p>Met de reprorechtverdeling 2023 verdelen wij de gelden die Stichting Reprorecht in 2022 heeft ge&iuml;ncasseerd. Wij willen dat zo snel mogelijk uitkeren en vragen uitgevers daarom hun omzet op te geven in mei. Doorgaans hebben de meeste uitgevers dan nog niet hun administratie afgerond over het .. Ik heb een publicatie die in meerdere categorieën valt. https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Ik-heb-een-publicatie-die-in-meerdere-categorieen-valt <p>Kies bij twijfel de best passende bij de publicatie. Doe dit naar eigen inzicht; als uitgever kunt u dit namelijk het beste beoordelen. Er kan helaas niet worden afgeweken van de categorie&euml;n. De vergoedingen worden namelijk per categorie ge&iuml;ncasseerd, verdeeld en uitgekeerd.</p> Wat is er veranderd sinds 2020? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Wat-is-er-veranderd-sinds-2020 <p>Vanaf 2020 ontvangen uitgevers de&nbsp;reprorechtvergoeding vanuit Stichting PRO, en niet langer vanuit Stichting Reprorecht. Achter de schermen blijft de werkwijze grotendeels hetzelfde. Reprorecht blijft vergoedingen incasseren en blijft onderzoeken welke werken worden gekopieerd (bijvoorbeeld .. Waarom deze verandering? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Waarom-deze-verandering_2 <p>Er was al enige jaren een discussie tussen uitgevers- en makersorganisaties over de doorbetaling van de makersaandelen door de uitgevers. Dit werkte niet bij alle uitgevers naar behoren. Vandaar dat er nu voor gekozen is om uitgevers alleen het uitgeversaandeel aan te bieden en de makersaandelen .. Moet ik mijn freelance auteurs doorbetalen? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Moet-ik-mijn-freelance-auteurs-doorbetalen <p>Nee, dat hoeft niet. Sinds 2020 ontvangen uitgevers namelijk enkel nog het &lsquo;uitgeversaandeel&rsquo; vanuit Stichting PRO, en niet langer het &lsquo;auteursaandeel&rsquo;. Het &lsquo;auteursaandeel&rsquo; wordt voortaan door Stichting Lira uitgekeerd, de verdeelorganisatie voor auteurs. .. Wat is het totale uitgeversaandeel? https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorechtvergoedingen/Wat-is-het-totale-uitgeversaandeel_2 <p>Er is tevens een discussie ontstaan over de aandelen van uitgevers naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof (de zogenoemde HP/Reprobel uitspraak). Deze discussie is nog niet afgerond. Vandaar dat de verdeling nu nog steeds gebaseerd is op een verdeling van 50/50 voor het digitale ..