Nieuws https://www.stichting-pro.nl/nl/Nieuws_3 nl Uitkering Leenrechtgelden 2017 https://www.stichting-pro.nl/nl/Nieuws_3/Uitkering-Leenrechtgelden-2017 <div> <p>Stichting PRO keert nog&nbsp;dit jaar wederom de Leenrechtvergoedingen aanzienlijk later uit dan andere jaren. Reden voor deze vertraging is te vinden in een discussie over de verdeling tussen de verschillende groepen rechthebbenden: uitgevers, auteurs (Lira) en visuele makers .. Ebooks onder het leenrecht https://www.stichting-pro.nl/nl/Nieuws_3/Ebooks-onder-het-leenrecht <p><strong>E-books onder het leenrecht</strong></p> <p>Op 10 november 2016 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zogenaamde e-lending zaak. De zaak is door de bibliotheken gestart met als inzet het uitlenen van e-books onder het leenrecht te krijgen, net zoals dat het geval is .. Marktverkenning Stichting Leenrecht https://www.stichting-pro.nl/nl/Nieuws_3/Marktverkenning-Stichting-Leenrecht <p>In het kader van het vijfentwintigjarig bestaan heeft Stichting Leenrecht een marktverkenning uitgevoerd naar de veranderende omstandigheden in de bibliotheeksector, en de gevolgen voor het leenrecht.</p> <p>Meer informatie over deze marktverkenning vindt u op de site van <strong><a .. Uitkering Leenrechtgelden 2015 https://www.stichting-pro.nl/nl/Nieuws_3/Uitkering-Leenrechtgelden-2015 <p>Begin november keert Stichting PRO de leenrechtgelden uit aan de uitgevers. Het betreft de uitkering van periodieken (tijdschriften) over het jaar 2014 en (luister)boeken, daisy-roms en multimediaproducten over het jaar 2015.</p> <p><strong>Vergoeding per uitlening .. Nieuw tarief voor vergoeding Literom https://www.stichting-pro.nl/nl/Nieuws_3/Nieuw-tarief-voor-vergoeding-Literom <p>De overkoepelende organisatie&nbsp;van openbare bibliotheken (tegenwoordig NBD/Biblion BV) produceert en verspreidt sinds 1995 onder de naam LiteROM boekrecensies. Deze recensies zijn eerder verschenen in verschillende dagbladen en tijdschriften.</p> <p>Aanvankelijk werd de LiteROM verspreid op .. Gewijzigd repartitiereglement Leenrechtgelden https://www.stichting-pro.nl/nl/Nieuws_3/Gewijzigd-repartitiereglement-Leenrechtgelden <p>Er zijn wijzigingen doorgevoerd in het repartitiereglement van de sectie&nbsp;Leenrechtgelden. Het nieuwe <a href="http://www.cedar.nl/uploads/3/files/file/Documenten%20PRO_PRN/Uitgeversstukken/Repartitiereglement_PLU.pdf" target="_blank">reglement </a>dat sinds eind 2014 van&nbsp;kracht is, ..