mandaat voor Reprorechtregeling

PRO-mandaat
De markt verandert, fotokopiëren maakt steeds meer plaats voor scannen, e-mailen en gebruik op intranet. Om gebruikers te faciliteren en tegelijkertijd rechthebbenden een redelijke vergoeding te kunnen aanbieden, regelt Reprorrecht niet alleen het fotokopieren maar ook het digitale hergebruik. Hiervoor zijn de mandaten van uitgevers uiteraard van groot belang. Stichting PRO beheert deze mandaten.