readerregelingen worden nu uitgevoerd door UvO \ 10 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 zijn de activiteiten, die betrekking hebben op het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen het onderwijs, verzelfstandigd. Dit betekent dat de sectie Readerregelingen geen onderdeel meer uitmaken van Stichting PRO.

De activiteiten zijn ondergebracht in een nieuwe stichting, namelijk: Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (Stichting UvO). 

Voor het indienen van de toestemmingsaanvragen kunt u inloggen op de nieuwe portal. De gebruikersnaam en wachtwoord voor de nieuwe portal zijn per e-mail verstuurd naar de desbetreffende contactpersonen. Indien de inloggegevens u niet bereikt zijn dan kunt u deze opvragen door te bellen naar: 023- 870 02 12 of door een e-mail te sturen naar: info@stichting-uvo.nl.

Print deze pagina