Wie hebben recht op de reprorechtvergoeding?

U heeft recht op een reprorechtvergoeding als u omzet heeft in één of meer van onderstaande categorieën:

- Wetenschappelijke boeken: Boeken van academisch niveau over wetenschappelijk onderzoek, primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek).
- Vakboeken: Managementboeken en boeken primair bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen.
- Studieboeken: Boeken primair bedoeld voor het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Let op: uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven.

 

- Wetenschappelijke tijdschriften: Periodieken van academisch niveau met publicaties van
wetenschappelijk onderzoek, primair bedoeld voor wetenschapsbeoefening (studie en onderzoek).
- Vaktijdschriften: Tijdschriften primair bedoeld voor bepaalde bedrijfssectoren of beroepsgroepen.

Let op: uitgesloten van deelname zijn alle tijdschriften en alle overige periodieken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt worden) voor wetenschap, vak of beroep en onderwijs, waaronder populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven.

 

- Schoolboeken: Boeken en methoden primair bedoeld voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voor het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO): lesboeken, werkboeken, antwoordenboeken en examenopgaven.

Let op: uitgesloten van deelname zijn alle boeken die niet primair bedoeld zijn (voornamelijk gebruikt worden) voor onderwijs, waaronder populair- en semiwetenschappelijke uitgaven, levensbeschouwelijke en zelfhulpuitgaven.

 

- Kranten: Landelijke dagbladen, regionale kranten en huis-aan-huisbladen.

Let op: U kunt enkel (nieuws)websites opgeven die een corresponderende folio-uitgave hebben (print). Op dit moment zijn alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en kranten opgenomen in de licentie.

Print deze pagina