Welke woordgrens wordt gehanteerd in het geval van een theaterstuk? Valt dit onder literatuur (2500 woorden) of poëzie (100 regels)? Of geldt hier een aparte richtlijn voor?
Dit wordt per stuk bekeken – indicatoren voor poëzie zijn metrum, rijm, korte (geen of weinig vol-)zinnen.
Print deze pagina