Welke titels mag ik NIET opgeven?

Niet-eigen uitgaven:

U kunt geen uitgaven opgeven die in opdracht van derden zijn verzorgd. In de publicatie moet duidelijk de naam van uw uitgever vermeld zijn. Stichting PRO voert steekproeven uit om dit te controleren.

 

Auteursrecht verlopen:

U kunt geen publicaties opgeven waarvan het auteursrecht is vervallen (zeventig jaar na de dood van de auteur). Dit werk valt onder het publiek domein.

 

Gesloten lezerskring:

U kunt geen publicaties opgeven die uitsluitend verkrijgbaar zijn voor leden of aangeslotenen (bijv. van een vereniging).

 

Vak-, school- en/of studieboeken en tijdschriften

U kunt geen omzet opgeven uit vak-, school-, studie- en/of wetenschappelijke boeken. De thuiskopievergoeding is namelijk een vergoeding die door consumenten wordt afgedragen. Professioneel gebruik is daarmee uitgesloten.

 

Algemene boeken

U kunt geen omzet opgeven in de categorie ‘algemene boeken’ omdat in deze categorie het aantal makers in loondienst over het algemeen nihil is.

 

Huis-aan-huis bladen

U kunt in de regel geen omzet opgeven in de categorie 'huis-aan-huis bladen' omdat deze doorgaans niet voldoen aan de eis dat minimaal 20% van de makers (auteurs) in loondienst moet zijn.

Let op: Voldoet uw huis-aan-huis blad wél aan de 20%-eis? Neem dan contact met ons op. Specificeer daarbij het aandeel makers in loondienst. Het gaat daarbij niet slechts om de verhouding makers in loondienst/freelancers, maar om de verhouding geleverde content door makers in loondienst/freelancers.

 

Print deze pagina