Welke omzet mag u opgeven?

De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden geëxploiteerd kunnen divers zijn. In print, digitaal of gecombineerd, en online doormiddel van databank, website of app.  Het gaat hierbij om de omzet die uit één of meer van deze verschijningsvormen is behaald in het kalenderjaar 2016.

U mag alleen de netto omzet opgeven die het resultaat is van verkoop aan in Nederland gevestigde consumenten. Onder netto omzet wordt verstaan de bruto omzet tegen consumentenprijzen, exclusief BTW, exclusief distributiekosten en exclusief handelskorting, van aan Nederlandse eindgebruikers verkochte abonnementen, losse verkoop en netto advertentieomzet. De omzet dient te worden opgegeven exclusief inkomsten uit bijvoorbeeld sponsering.

Print deze pagina