Welke omzet mag ik opgeven?

Diverse verschijningsvormen
Verschillende verschijningsvormen komen in aanmerking voor de thuiskopievergoeding. De uitgaven mogen zijn verschenen in print, digitaal, of een combinatie hiervan, en/of geëxploiteerd zijn door middel van een databank, website of app.

Periode
U mag enkel de omzet opgeven van het gevraagde kalenderjaar.

Nederlandse markt
U mag enkel de netto omzet opgeven die het resultaat is van verkoop aan in Nederland gevestigde consumenten.

Netto omzet
Onder netto omzet verstaan wij de bruto omzet tegen consumentenprijzen (exclusief BTW, exclusief distributiekosten en exclusief handelskorting) van aan Nederlandse eindgebruikers verkochte abonnementen, losse verkoop en netto advertentieomzet.

Open lezerskring
Uitsluitend titels met een 'open lezerskring' komen in aanmerking. Hieronder verstaan we: uitgaven die niet uitsluitend voor leden of aangeslotenen verkrijgbaar zijn, maar die voor een ieder verkrijgbaar zijn (in de losse verkoop of via een abonnement).

Print deze pagina