Welke omzet mag ik opgeven?

Verschillende verschijningsvormen komen in aanmerking voor de Thuiskopie-vergoeding. De uitgaven mogen zijn verschenen in print, digitaal, of een combinatie hiervan, en/of geëxploiteerd zijn door middel van een databank, website of app.

Enkele voorwaarden:

- U mag enkel de omzet opgeven van het afgelopen kalenderjaar.

- U mag enkel de netto omzet opgeven die het resultaat is van verkoop aan in Nederland gevestigde consumenten. 

- Onder netto omzet verstaan wij de bruto omzet tegen consumentenprijzen (exclusief BTW, exclusief distributiekosten en exclusief handelskorting) van aan Nederlandse eindgebruikers verkochte abonnementen, losse verkoop en netto advertentieomzet. 

- Inkomsten uit sponsoring mogen niet worden opgegeven.

- Uitsluitend titels met een 'open lezerskring' komen in aanmerking. Hieronder verstaan we: uitgaven die niet uitsluitend voor leden of aangeslotenen verkrijgbaar zijn, maar die voor een ieder verkrijgbaar zijn (in de losse verkoop of via een abonnement). 

Print deze pagina