Welke omzet mag ik WEL opgeven?

Omzet uit print, digitaal en online:

De verschijningsvormen waarin de uitgaven worden geëxploiteerd kunnen divers zijn: in print, digitaal (als pdf e.d.) of gecombineerd, en online door middel van databank, website of app.

Let op: U kunt enkel (nieuws)websites opgeven die een corresponderende folio-uitgave hebben (print). Op dit moment zijn alleen de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en kranten opgenomen in de licentie.

 

Boekjaar 2019:

Omzet gemaakt in het boekjaar 2019.

Let op: Bij een gebroken boekjaar kan het een probleem zijn om de omzet te bepalen. U kunt dan ook kiezen voor het meest recente afgesloten boekjaar.

 

Omzet in Nederland:

U kunt alleen de netto omzet opgeven die het resultaat is van verkoop aan in Nederland gevestigde eindgebruikers. De reprorechtvergoeding betreft namelijk alleen het kopiëren uit uw publicaties in Nederland.

 

Netto omzet:

Onder netto omzet wordt verstaan de bruto omzet tegen consumentenprijzen van aan Nederlandse eindgebruikers verkochte abonnementen, losse verkoop en netto advertentieomzet. In de categorie ‘Schoolboeken’ mag netto omzet uit Verhuur worden meegeteld.

Let op: De omzet dient te worden opgegeven exclusief inkomsten uit btw, sponsoring, affiliate inkomsten, distributiekosten en ‘handelskorting’.

 

Netto advertentieomzet:

U mag uw netto advertentieomzet opgeven. Daaronder verstaan we de totale omzet die uw uitgever heeft gerealiseerd bij adverteerders en/of reclamebemiddelaars. Ook de netto-opbrengsten van bijlagen, instekers e.d. tellen mee voor de advertentieomzet.

Let op: De netto advertentieomzet dient te worden opgegeven exclusief btw, kortingen (bijv. kortingen aan reclame- en mediabureaus of korting wegens contante betaling) en verleende provisie aan vertegenwoordigers en/of acquisitiebureaus voor het werven van advertenties.

Print deze pagina