Welke omzet mag ik NIET opgeven?

Géén BTW:

U kunt geen btw opgeven als omzet.

 

Géén export:

U kunt geen omzet opgeven die het resultaat is van verkoop in het buitenland en/of export.

 

Géén distributiekosten:

U kunt geen verzend-, handling-, administratie-, portokosten e.d. opgeven.

 

Géén handelskorting:

U kunt geen ‘handelskorting’ opgeven. Met ‘handelskorting’ bedoelen we de aan derden verleende korting ten behoeve van de tussenhandel en detailhandel. Indien er sprake is van korting, door een uitgever verleend aan een concerneigen tussen- of detailhandelsbedrijf, wordt ook die aan een concerneigen onderneming verstrekte korting als ‘handelskorting’ beschouwd.

 

Géén sponsorgelden:

U kunt geen inkomsten uit sponsoring, affiliate inkomsten, e.d. opgeven.

 

 Géén korting op advertenties:

U kunt geen kortingen op advertenties opgeven (bijv. kortingen aan reclame- en mediabureaus of korting wegens contante betaling). U kunt ook geen verleende provisie/vergoeding aan vertegenwoordigers en/of acquisitiebureaus voor het werven van advertenties opgeven.

  

 Géén aanpalende omzet:

U kunt geen omzet opgeven die is verkregen uit overige/aanpalende activiteiten van de uitgever (bijv. uit opleidingen, evenementen, software, dienstverlening, verkoop van niet-media producten in een webshop, etc).

 

Print deze pagina