Wat zijn LiteROM-vergoedingen?
Vanzelfsprekend is voor de productie en verspreiding van de LiteROM de toestemming van rechthebbenden (auteurs en uitgevers) nodig. Door een samenwerkingsverband van auteurs en uitgevers wordt NBD/Biblion BV in staat gesteld de LiteROM te exploiteren in ruil voor een redelijke financiële compensatie voor schrijvers en uitgevers.
 
Over de hoogte van de vergoedingen wordt periodiek onderhandeld tussen NBD/Biblion BV en de rechthebbenden. Voor de bepaling van de hoogte van de tarieven is de eerste verschijningsdatum van het werk bepalend.
 
Tarieven
a. werken die zijn verschenen vóór 1 januari 1995 : € 3,63 per werk
b. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 1995 en 1 januari 1997: € 13,61 per werk
c. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 1997 en 1 januari 2002: € 28,36 per werk
d. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2005: € 30,00 per werk
e. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2010: € 31,50 per werk
f. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2014: € 33,00 per werk
g. werken die zijn verschenen vanaf 1 januari 2015: €33,33 per werk.
 
Stichting PRO en Stichting Lira verzorgen de administratieve uitvoering van de LiteROM-regeling. Er is afgesproken dat van het totale voor verdeling beschikbare bedrag 70% naar de auteurs gaat en 30% naar de uitgevers. Dit is geheel onafhankelijk van de feitelijke verblijfplaats van het recht. Enerzijds houdt dit in dat medewerkers in loondienst toch aanspraak kunnen maken op deze vergoeding. Anderzijds ontvangt de uitgeverij voor alle door hen uitgegeven werken een vergoeding, dus ook voor de werken gemaakt door auteurs met een freelance dienstverband.
 
Sectie CLIP van Stichting PRO verdeelt het uitgeversaandeel onder de betreffende uitgevers. 
Print deze pagina