Waarom moet ik 20% makers in loondienst hebben?

Om in aanmerking te komen voor een thuiskopievergoeding moet u als uitgever kunnen aantonen dat minimaal 20% van uw makers (auteurs) in loondienst is. Huis-aan-huis bladen en bijbehorende nieuwssites hebben in de regel geen recht op een thuiskopievergoeding. 

In 2015 heeft het Europees Hof in het zogeheten HP/Reprobel-arrest (ECLI:EU:C:2015:750) bepaald dat uitgeverijen op zichzelf geen auteursrechthebbende zijn. Hierdoor komen de vergoedingen die geïncasseerd worden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal volledig toe aan de oorspronkelijke makers (de auteurs).

In Nederland is echter het werkgeversauteursrecht van toepassing, dat bepaalt dat een uitgever als maker (en dus als rechthebbende) wordt aangemerkt voor zover het werk in loondienst is gemaakt. Ter aanvulling daarop is voor de verdeling van de thuiskopievergoeding bepaald dat minimaal 20% van de makers in loondienst moet zijn.

Let op: Voldoet uw huis-aan-huis blad (en/of de bijbehorende nieuwssite) wél aan de 20%-eis? Neem dan contact met ons op. Specificeer daarbij het aandeel makers in loondienst. Het gaat daarbij niet slechts om de verhouding makers in loondienst/freelancers, maar om de verhouding geleverde content door makers in loondienst/freelancers.

Print deze pagina