Uitkering voor recensie literair werk (Literom) \ 24 augustus 2020
Uitgevers ontvangen binnekort de vergoedingen vanuit de Literom regeling.
 
Wat is de LiteROM?
Sinds 1995 verspreidt NBD / Biblion B.V. boekrecensies, die in verschillende dagbladen en tijdschriften verschenen zijn. De oorspronkelijk verspreiding vond plaats via een CD-Rom, maar tegenwoordig zijn de boekrecensies opgeslagen in een elektronische database.  De recensies zijn te raadplegen via internet (abonnenment) of in de Nederlandse openbare bibliotheken (gratis).
 
Wat zijn LiteROM-vergoedingen?
Vanzelfsprekend is voor de productie en verspreiding van de LiteROM de toestemming van rechthebbenden (auteurs en uitgevers) nodig. Door een samenwerkingsverband van auteurs en uitgevers wordt NBD/Biblion BV in staat gesteld de LiteROM te exploiteren in ruil voor een redelijke financiële compensatie voor schrijvers en uitgevers.
 
Over de hoogte van de vergoedingen wordt periodiek onderhandeld tussen NBD/Biblion BV en de rechthebbenden. Voor de bepaling van de hoogte van de tarieven is de eerste verschijningsdatum van het werk bepalend.
 
Wanneer bent u rechthebbende van LiteROM-vergoedingen?
Als u auteur / journalist of uitgever van een in de databank opgenomen artikel bent.
 
Hoe kan ik mij aanmelden bij PRO?
Uitgevers waarvan artikelen worden opgenomen in de LiteRom ontvangen daarvan bericht van Stichting PRO. Auteurs kunnen zich aanmelden bij Stichting LIRA.
 
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen op deze site.
 
Print deze pagina