Uitkering thuiskopievergoedingen \ 05 juli 2022

Binnenkort ontvangen verschillende uitgevers een thuiskopievergoeding van Stichting PRO. Dit is een vergoeding voor uitgevers die werken publiceren in de categorieën 'dagbladen', 'nieuwssites', 'publiekstijdschriften' en 'consumentenwebsites'. De thuiskopievergoeding voor uitgevers is een netto vergoeding die niet doorbetaald hoeft te worden: (freelance) auteurs ontvangen hun aandeel namelijk via Stichting Lira. De betrokken uitgevers kunnen hun specificatie inzien in de PRO webportal

Hoe wordt de hoogte van de thuiskopievergoeding voor uitgevers bepaald?
Stichting PRO vroeg in aanmerking komende uitgevers om hun omzet op te geven in de categorieën ‘dagbladen’, ‘nieuwssites’, ‘publiekstijdschriften’ en ‘consumentenwebsites’. Vervolgens bekeken we per titel of de opgegeven omzet correct is. Op basis van al deze gegevens hebben we een verdeling gemaakt. Op deze manier kan Stichting PRO direct uitkeren zodra we het geld ontvangen van Stichting de Thuiskopie.
De hoogte van uw vergoeding verschilt per jaar. Verschillende factoren spelen namelijk mee: de jaarlijkse inning van Stichting de Thuiskopie; hoeveel uitgevers zich aanmelden; en de verschillen in omzet van uitgevers. Uw uiteindelijke vergoeding is daarom relatief en wordt per categorie bepaald. Uitgangspunt is dat iedere uitgever een redelijk bedrag krijgt.

Print deze pagina