Uitkering Thuiskopiegelden \ 16 april 2018

Binnenkort keert Stichting PRO de vergoedingen uit die zijn geïncasseerd in de Thuiskopieregeling. Hieronder vindt u meer informatie.

Wat is Thuiskopie?
Consumenten kunnen voor eigen gebruik en uit legale bron op alle daarvoor beschikbare apparaten auteursrechtelijk beschermde werken kopiëren. Bij de aankoop van de apparaten waarmee zij kopiëren, wordt indirect een vergoeding betaald, bedoeld als compensatie voor auteursrechthebbenden.

Sinds 2010 zijn er diverse dragers toegevoegd aan de lijst van Thuiskopieplichtige apparaten. Enkele van deze dragers lenen zich voor het kopiëren van uitgegeven werk, zoals tijdschriften, kranten en websites. Hierdoor hebben uitgevers in bepaalde gevallen nu ook recht op een Thuiskopievergoeding.

Stichting de Thuiskopie incasseert deze vergoedingen, Stichting PRO keert sinds dit jaar het uitgeversaandeel uit aan de uitgevers. Meer informatie vindt u ook op de website van Stichting de Thuiskopie.

Uit te keren vergoeding
De vergoeding wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd, namelijk over de jaren 2010 t/m 2016. Het betreft een netto uitgeversvergoeding.

Gezien het aantal jaar waarvoor wordt uitgekeerd, zal het nu om een relatief hoog bedrag gaan. Komende jaren zal het bedrag dat wij uitkeren daardoor vanzelfsprekend lager uitvallen.

Aandeelverdeling - vaststellen aandelen per uitgever
Om een verdeling tussen de uitgevers te kunnen vaststellen, hebben wij uitgevers gevraagd omzet op te geven voor de categorieën dagbladen, nieuwssites, publiekstijdschriften en consumentenwebsites over 2016. Per titel is bekeken of deze kan deelnemen in de uitkering. Indien een titel niet aan alle criteria voldoet, is deze uitgesloten van deelname. De gegevens zijn vervolgens gebruikt om een aandeelverdeling vast te stellen.

Aangezien de verdeling wordt vastgesteld op basis van de omzet over een bepaald jaar, zal deze verdeling per jaar verschillen en is het doen van een jaarlijkse opgave noodzakelijk. Uitgevers zullen hiervoor elk jaar benaderd worden.

Print deze pagina