Uitkering Leenrechtgelden 2015 \ 13 oktober 2015

Begin november keert Stichting PRO de leenrechtgelden uit aan de uitgevers. Het betreft de uitkering van periodieken (tijdschriften) over het jaar 2014 en (luister)boeken, daisy-roms en multimediaproducten over het jaar 2015.

Vergoeding per uitlening Multimediaproducten
Stichting Leenrecht is er in geslaagd om, in samenwerking met de bibliotheken, tot een beter inzicht te komen in de uitleningen van multimediaproducten. Hierdoor worden meer uitleningen goed in onze administratie verwerkt. De vergoeding per uitlening voor 2014 is voor dat jaar substantieel hoger dan de andere jaren. Dit komt omdat de nog niet uitgekeerde vergoedingen over de jaren 2008 t/m 2010 toegevoegd zijn aan de vergoeding van 2014. De nog niet uitgekeerde vergoedingen over het jaar 2011 zijn toegevoegd aan de vergoeding van 2015.

Via onze portal zijn de facturen en -specificaties in te zien. U kunt inloggen op onze portal via de homepagina van onze website.

Print deze pagina