Uitkering Leenrecht uitgevers 2018 \ 22 november 2018

Jaarlijks verdeelt Stichting Leenrecht de geïncasseerde vergoedingen onder de verschillende beheerorganisaties. Stichting PRO keert daarbij het uitgeversaandeel uit. De uitkering wordt eind november aan uitgevers uitbetaald. Deze uitkering is dit jaar incidenteel ruim 20% hoger dan een regulier jaar.

Enige jaren geleden ontstond een discussie binnen het bestuur van Stichting Leenrecht over de verdeling tussen de verschillende groepen rechthebbenden: uitgevers, auteurs (Lira) en visuele makers (Pictoright). De aanleiding voor deze discussie was een aantal internationale juridische procedures en uitspraken[1] die betrekking hadden op de uitvoering van wettelijke Reprorechtregelingen. De vraag of deze procedures en uitspraken een effect hebben op de verdeling van de gelden binnen het Nederlandse Leenrechtsysteem is niet eenvoudig te beantwoorden. De afgelopen periode zijn vertegenwoordigers namens de verschillende betrokkenen er desalniettemin in geslaagd om dit dossier af te ronden. Dit betekent dat er geen belemmeringen meer zijn om over te gaan tot het volledig beschikbaar stellen van de uitgeversaandelen. Wat Stichting PRO betreft, betekent het einde van deze discussie dat alle partijen zich binnen Leenrecht weer kunnen richten op de vele gezamenlijke uitdagingen die voor ons liggen.

Dit jaar bieden wij u derhalve de volledige vergoeding aan over het jaar 2018. Tevens keren wij de resterende 20% van 2017 uit. Dat is goed nieuws voor uitgevers. Houdt u er rekening mee dat u dit jaar derhalve 120% ontvangt ten opzichte van een regulier jaar.

Dit jaar bieden wij u wederom een vergoeding aan voor uitgeleende werken in Belgische bibliotheken. Omdat titelspecifieke gegevens ontbreken, wordt deze vergoeding toegevoegd aan de verdeling van de reguliere leenrechtgelden. Op die manier ontvangen alle Nederlandse uitgevers een redelijk aandeel. De vergoedingen die zijn ontvangen in 2017 en in 2018 worden nu aan u aangeboden.

Mogelijk staat er een herberekening op uw factuur vermeld. Deze herberekening ontstaat door een wijziging op een werk, waardoor de hoogte van de vergoeding is gewijzigd. In het verleden heeft u hierdoor een te hoge of te lage vergoeding ontvangen. Dit verschil wordt nu verrekend.

Er worden vergoedingen aangeboden in de volgende categorieën: Geschriften (boeken);Periodieken (tijdschriften);Multimedia.

De leenrechtvergoeding die Stichting PRO aan u uitkeert, is alleen bestemd voor de uitgever. De auteurs van deze titels ontvangen hun eigen aandeel in de leenrechtvergoeding via Stichting LIRA. U hoeft dus geen leenrechtvergoeding door te betalen aan uw auteurs.

Print deze pagina