Sectie CLIP staakt activteiten \ 27 november 2019

De sectie CLIP staakt haar activiteiten per 31 december 2019. Dat betekent dat er geen collectief model meer wordt uitgvoerd. De hoop en de verwachting is dat uitgevers goed in staat zijn om dit gebruik te faciliteren. Uitgevers en gebruikers (mediamonitoring en analsye) dienen vanaf 1 januari 2020 in goed overleg afspraken te maken over het hergebruik van content. Mer informatie vindt u op de website van clip: www.clip.nl

 

Print deze pagina