Nieuwe voorzitter Stichting PRO \ 29 juni 2020

Per 1 juli 2020 is Nic Louis de voorzitter van Stichting PRO.

Hij volgt daarmee Henk van der Rijst op, die vele jaren deze functie vervulde. De stichting is de heer Van der Rijst veel dank verschuldigd. Onder zijn leiding groeide de stichting uit tot een organisatie waarin verschillende collectieve regelingen werden ondergebracht.

Het bestuur wenst de heer Louis alle succes in zijn rol als voorzitter.

Print deze pagina