Nieuw tarief voor vergoeding Literom \ 17 september 2015

De overkoepelende organisatie van openbare bibliotheken (tegenwoordig NBD/Biblion BV) produceert en verspreidt sinds 1995 onder de naam LiteROM boekrecensies. Deze recensies zijn eerder verschenen in verschillende dagbladen en tijdschriften.

Aanvankelijk werd de LiteROM verspreid op een Cd-ROM, maar inmiddels is de LiteROM uitgegroeid tot een databank met recensies die via internet (abonnement) en in de Nederlandse openbare bibliotheken (gratis) te raadplegen is.

Vanzelfsprekend is voor de productie en verspreiding van de LiteROM de toestemming van rechthebbenden (auteurs en uitgevers) nodig. Door een samenwerkingsverband van auteurs en uitgevers wordt NBD/Biblion BV in staat gesteld de LiteROM  te exploiteren in ruil voor een redelijke financiële compensatie voor schrijvers en uitgevers.

Over de hoogte van de vergoedingen wordt periodiek onderhandeld tussen NBD/Biblion BV en de rechthebbenden. Voor de bepaling van de hoogte van de tarieven is de eerste verschijningsdatum van het werk bepalend.

Er is overeenstemming bereikt over het tarief voor 2015. Het nieuwe tarief voor 2015 is € 33,33 en zal voortaan jaarlijks worden geïndexeerd. De overeenkomst loopt voor 5 jaar.

Print deze pagina