Instructie nalopen controlespecificatie

In onze portal ziet u welke gegevens wij hebben van uw uitgeverij. Controleer deze zorgvuldig.

 

Download uw persoonlijke overzicht

- Klik in de portal op de knop ‘Inzien controlespecificatie’.

- Download het Excel-bestand 'Controlespecificatie leenrecht'. Dit is de volledige lijst van titels die de afgelopen drie jaar zijn toegevoegd, overdragen of gewijzigd in ons systeem.

- Controleer met name titels die onlangs zijn toegevoegd, overdragen of gewijzigd.

 

Wijzigingen doorvoeren

Ontbrekende titels: Uw overzicht bevat enkel titels die daadwerkelijk zijn uitgeleend door bibliotheken. Als uw boek of tijdschrift niet voorkomt in deze lijst dan is hier dus geen uitlening voor geregistreerd. Wilt u deze evengoed toevoegen? Dat kan in de portal. Ga onder ‘Inzien controlespecificatie’ naar het tabblad ‘Ontbrekende titels Leenrecht’. Hier kunt u titels en ISBN-nummers invoeren (of kopiëren vanuit Excel). Let op: indien uw titel nog niet is uitgeleend door een bibliotheek wordt deze niet automatisch aangemaakt in onze administratie.

- Onjuiste titels: Worden er werken weergegeven die niet door u zijn uitgegeven? Geef dit dan graag aan ons door via pro@cedar.nl o.v.v. uw relatienummer.

- IW-titels: Werken kunnen worden geregistreerd door uitgevers, maar ook door auteurs die zijn aangesloten bij Stichting Lira. Deze titels zijn te herkennen in ons systeem door het voorvoegsel ‘IW’. De stichtingen Lira en PRO maken gebruik van dezelfde database, om zo efficiënt mogelijk te werken. Wij vragen uitgevers wel om deze titels nauwkeurig te controleren op titel, producttype en ISBN.

 

Geen fouten?

Kloppen al uw gegevens? Dan hoeft u niets te doen. U heeft ons dan stilzwijgend gevrijwaard voor aanspraken van derden.

Print deze pagina