Hoeveel geld krijg ik uitgekeerd?

Dat weten we helaas niet van tevoren. De hoogte van uw vergoeding is namelijk afhankelijk van verschillende factoren: de jaarlijkse inning van Stichting de Thuiskopie; hoeveel uitgevers zich aanmelden; en de verschillen in omzet van uitgevers. Uw uiteindelijke vergoeding is daarom relatief en wordt per categorie bepaald. Uitgangspunt is dat iedere uitgever een redelijk bedrag krijgt.

Print deze pagina