Gewijzigd repartitiereglement reprorechtgelden \ 27 januari 2022

Het reglement voor de verdeling van de reprorechtvergoedingen - ook wel het 'repartitiereglement' van Sectie PRO Mandaat - is onlangs gewijzigd. De volgende punten zijn aangepast:

- Onder 5.1 stond dat bij de verdeling van de reprorechtgelden de procedure werd gehanteerd uit de Brochure uit 2019 (Handleiding Titel- en omzetopgave over 2019). Er wordt nu verwezen naar de meest recente versie van de brochure (zie Downloads). Op deze manier kunnen we sneller inspelen op actuele ontwikkelingen.

- Onder 5.2 was de verhouding makers/uitgevers vastgesteld op 50/50. Dit is vervangen door een verwijzing naar art. 4.11 van het Reglement Uitkeringen van Stichting Reprorecht. Dat heeft te maken met een stelstelwijziging (de zgn. HP/Reprobelfix). Per 2020 ontvangen uitgevers enkel nog het ‘uitgeversaandeel’ vanuit Stichting PRO, en niet langer het ‘auteursaandeel’. Het ‘auteursaandeel’ wordt voortaan door Stichting Lira uitgekeerd, de verdeelorganisatie voor auteurs. Daarmee is ook de doorbetalingsverplichting van uitgevers aan auteurs komen te vervallen. Informeer wel graag uw auteurs over deze wijziging.

- Onder art. 7 is toegevoegd dat drie adviezen van het College van Toezicht Auteursrechten zijn verwerkt.

Klik hier voor het nieuwe repartitiereglement reprorechtvergoedingen.

Print deze pagina