Gewijzigd repartitiereglement Leenrechtgelden \ 20 mei 2015

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in het repartitiereglement van de sectie Leenrechtgelden. Het nieuwe reglement dat sinds eind 2014 van kracht is, vindt u op de website bij de documenten.

Print deze pagina