Fout in bericht Reprorechtuitkering \ 20 september 2023

Dinsdag 19 september stuurden wij onze relaties een bericht over de Reprorechtvergoeding. Helaas staat in dit bericht voor de Algemene Uitgevers en de Nieuws/Dagbladuitgevers een verkeerd bedrag vermeld. Wij werken er hard aan om iedere relatie zo spoedig mogelijk bericht te sturen met daarin de correcte gegevens. Onze welgemeende excuses hiervoor.

Print deze pagina