Extra uitkering thuiskopievergoedingen \ 22 december 2020

Eind december 2020 hebben uitgevers een extra, eenmalige Thuiskopie-vergoeding gekregen. Dit was een netto bedrag: uitgevers hoeven niet door te betalen aan auteurs.

PRO baseert de verdeling van de Thuiskopie-gelden op de omzet die uitgevers hebben opgegeven. Het ging daarbij specifiek om de categorieën 'dagbladen', 'nieuwssites', 'publiekstijdschriften' en 'consumentenwebsites'. Alle bruikbare data is gebruikt om een verdeelsleutel op te stellen. Na de uitkering van de Thuiskopie-gelden (in augustus) kwam er echter weer geld beschikbaar vanuit Stichting de Thuiskopie. Daarom ontvingen veel uitgevers nogmaals een Thuiskopievergoeding dit jaar.

Let op! Het betreft dus een extra vergoeding. Dit is geen standaardvergoeding die jaarlijks uitgekeerd zal worden.

 

22 december 2020

Print deze pagina