Extra compensatie kinderboekenuitgevers \ 03 november 2022

Binnenkort ontvangt een aantal uitgevers van kinderboeken een extra, eenmalige vergoeding. Vanuit het Ministerie van OC&W is namelijk geld vrijgemaakt om misgelopen leenrecht bij schoolbibliotheken of de Bibliotheek op school (dBos) te compenseren. De betrokken uitgevers krijgen binnenkort bericht.

Steeds meer (basis)scholen maken de laatste jaren namelijk gebruik van de Bibliotheek op School (dBos). Door deze schoolbibliotheken komen kinderen sneller in contact met boeken en wordt de drempel om te (blijven) lezen minder hoog. Voor deze uitleningen werd echter tot nu toe geen of onvoldoende leenrechtvergoeding betaald. Onlangs zijn de betrokken partijen daarom een financiële compensatie overeengekomen voor deze misgelopen leenrechtvergoedingen (meer info). Het Ministerie van OC&W stelt eenmalig zes miljoen euro ter beschikking (te verdelen onder auteurs, illustratoren en uitgevers). Daarnaast gaat OC&W onderzoek doen naar een structurele bijdrage voor rechthebbenden. Daarmee ontstaat er een duurzaam systeem voor leenrechtvergoedingen in het primair en voortgezet onderwijs. 

Uitgevers ontvangen via Stichting PRO het uitgeversaandeel van deze vergoeding (30% van het totaal). Omdat het hier boeken betreft die worden uitgeleend door de schoolbibliotheken, ontvangen alleen uitgevers van deze boeken de compensatie. Er zijn echter geen uitleengegevens beschikbaar vanuit de schoolbibliotheken. Daarom is ervoor gekozen om uitleengegevens van reguliere bibliotheken over een periode van vijf jaar (1 juli 2017 - 30 juni 2022) te gebruiken, waarbij is gefilterd op relevante NUR-codes (boeken voor kinderen van 6 tot 12). Op deze manier ontvangen alle kinderboekenuitgevers een redelijk aandeel.

Stichting PRO streeft ernaar deze eenmalige extra dBos-leenrechtvergoeding dit jaar nog aan uitgevers uit te keren. Uiteraard zullen de vergoedingen vanuit schoolbibliotheken voornamelijk gaan naar uitgevers van jeugd- en kinderboeken.

Voor meer informatie zie deze webpagina van Tel Mee met Taal.

Print deze pagina